పెద్దమ్మ కోరిక 46

By | January 15, 2021
telugu stories kathalu novels పెద్దమ్మ కోరిక 46 రక్షించినది ఎవరు నా బుజ్జిదేవతలు మనం ICU నుండి వార్డ్ కు వచ్చేసాము అంటే పెద్దమ్మ పూర్తి సేఫ్ అన్నమాట అని బుగ్గలపై ముద్దులుపెట్టి , బెడ్ పై కూర్చోబెట్టాను .  బుజ్జాయిలు : లేవగానే గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు లవ్ యు అన్నయ్యా ........... అని బుజ్జాయిలిద్దరూ ప్రేమతో పెద్దమ్మ బుగ్గలను స్పృశించగానే కన్నీళ్లు కారడం చూసి అన్నయ్యా ........... అన్నారు .  బుజ్జితల్లీ ........... అవి ఆనందబాస్పాలు - మీ టచ్ ను పెద్దమ్మ ఫీల్ అవుతున్నారు - ఒక చెరొక ముద్దు పెట్టారంటే

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *