పెద్దమ్మ కోరిక 49

By | January 23, 2021
telugu stories kathalu novels పెద్దమ్మ కోరిక 49 బుజ్జాయిలూ ........... మీ అన్నయ్య ఫేస్ చూస్తుంటే తన మనసులో ఇంతకుముందే దేవత ఉన్నట్లుంది . బుజ్జాయిలు : అవునవును మా అమ్మ అన్నయ్యను దేవుడిలా ఆరాధిస్తోంది కాబట్టి మా అన్నయ్య దేవత మా అమ్మ . అయినా మీకెలా తెలిసింది పెద్దమ్మా..........బుజ్జాయిలు తెలిసి అన్నారో తెలియక అన్నారో తెలియదు కానీ నాకు వెక్కిళ్ళు పట్టేసాయి . పెద్దమ్మ నవ్వుకుని కీర్తి తల్లీ ........... నాకు ఫేస్ రీడింగ్ తెలుసు . మీ అన్నయ్య మనసులో ఏమనుకుంటున్నారో

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *