పెద్దమ్మ కోరిక 51

By | January 27, 2021
telugu stories kathalu novels పెద్దమ్మ కోరిక 51 అంతే అంటావా తల్లీ రండి అని పెద్దమ్మ సీట్ బెల్ట్ ను కావాలనే నడుముకు తాకించి చిలిపినవ్వుతో తీసేసి కిందకు దిగి ఇద్దరినీ భుజాలపై ఎదుఎదురు కూర్చోబెట్టుకొని , బుజ్జాయిలూ నా తలను గట్టిగా పట్టుకోండి అని తియ్యని కోపంతో చూస్తున్న పెద్దమ్మను రెండుచేతులతో ఎత్తుకున్నాను . బుజ్జాయిలూ ok నా అవసరమైతే వెంట్రుకలను పట్టేసుకోండి .బుజ్జాయిలు : సూపర్ అన్నయ్యా .......... ఇలా ఒక్క ఫోటో తీసుకుని ఉంటే ఎంత బాగుండేది ప్చ్ .......... బుజ్జాయిలూ ........... ఏమాత్రం

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.