పెద్దమ్మ కోరిక 57

By | February 9, 2021
telugu stories kathalu novels పెద్దమ్మ కోరిక 57 పెద్దమ్మ : బుజ్జాయిలూ , కావ్యతల్లీ , హీరో గారూ ............ నేను దానికి ఒప్పుకోవాలంటే రేపు " బుజ్జాయిల - కావ్య - నీ - నా " .......... పుట్టినరోజుల నాడు నా చిన్న చిన్న కోరికలు తీర్చాలి . మేమంతా : చిన్నవి ఏమిటి పెద్దమ్మా ........... అవి ఎలాంటివైనా తీర్చడానికి మా శాయశక్తులా కృషిచేస్తాము చెప్పండి అని ప్రేమతో ఆడిగాము . పెద్దమ్మ : హీరో .......... చిన్న చిన్నవేలే , తల్లీ కావ్యా ........... నువ్వు మాటివ్వాలి , ఎలాంటి పరిస్థితులలోనైనా మన బుజ్జాయిల లాంటి బుజ్జి కోరికలు తీరేలా చూస్తానని.దేవత : పెద్దమ్మా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *