పెద్దమ్మ కోరిక 267

By | July 9, 2024
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 267 అంతటి దేవకన్య దేవతల మధురస్మృతుల మాధుర్యాలతో హాయిగా నిద్రపోతున్న నా మనసుకు మరింత హాయిదనం ........ బుజ్జిదేవుడా - బుజ్జిహీరో అంటూ మిక్కిలి హాయిని గొలిపే ప్రియాతిప్రియమైన పిలుపులు , అంతటి ప్రాణంలా ఎవరు పిలిచి ఉంటారో ఈపాటికి అర్థమయ్యి ఉండాలే ...... బుజ్జిదేవుడా అంటూ నా తొలి శృంగారదేవత పెద్దమ్మ నిద్రపోతున్న నా పెదాలపై తియ్యదనం - ఇక బుజ్జిహీరో అంటూ పెద్దమ్మ కంటే ప్రాణంలా స్వరంలో మిక్కిలి సంతోషంతో పలకరించినది జానకమ్మ , అంతటి సంతోషమైన పిలుపుకు నా పెదాలపై మరింత తియ్యదనం పరిమళించడం చూసి పెద్దమ్మ తియ్యగా అసూయ చెందడం ....... , లవ్ యు పెద్దమ్మా అంటూ నిద్రలోనే ఫ్లైయింగ్ కిస్ వదలడంతో సిగ్గు ...... , ఆహ్హ్ పెద్దమ్మా ........ అంటూ నిద్రలోనే నా చెయ్యి గుండెలపైకి చేరింది , ఈ సిగ్గు - కొంటె నవ్వులతోనే కదా ఎలాంటి మగాళ్లనైనా అదే అదే నాలాంటి బుజ్జి

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *