పెద్దమ్మ కోరిక 92

By | July 5, 2021
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 92 లవ్ యు లవ్ యు లవ్ యు goddess , ఏదీ మనఃస్ఫూర్తిగా చూడనివ్వండి అని చేతులను అందుకుని ముద్దులవర్షం కురిపించాను - wow పాదాలకు కూడా అని నాదేవతను ఎత్తి శోభనపు బెడ్ పై కూర్చోబెట్టి , ఎదురుగా మోకాళ్లపై కూర్చుని గోరింటాకు పాదాన్ని అతిసున్నితంగా అందుకున్నాను . అలకలో నాదేవత మరింత సౌందర్యంగా శృంగారభరితంగా రతీ దేవతలా .......... చాలు చాలు శ్రీవారూ ......... అని నా బుగ్గలను అందుకుని పెదాలపై కసితో ముద్దుపెట్టి తియ్యని నొప్పి కలిగేలా కొరికేశారు . స్వామీ .......... ఈ భక్తురాలి సర్వస్వం మీకే సొంతం - ఉదయం నుండీ సంతోషంతో కష్టపడి పెద్దమ్మ కోరిక - నాకోరిక - మన ప్రాణమైన బుజ్జాయిల కోరిక తీర్చి , దేవత నిలయాన్ని ఇంత అందంగా అలంకరించి దేవతకు స్వాగతం పలికినందుకు ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకోనూ .......... నా దేవుడికి అత్యంత ఇష్టమైన అమృతాన్ని పంచడం తప్ప . యాహూ .......... లవ్ యు లవ్ యు sooooooo మచ్ goddess అని బుగ్గలను అందుకుని ముద్దులవర్షం కురిపించాను . కానీ goddess ......... దేవత నిలయాన్ని నేను కా ........ అంతే మాట నోట్లోనే

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *