పెళ్ళాం ఊరెళ్తే 46

By | October 9, 2023
telugu sex stories xossipi పెళ్ళాం ఊరెళ్తే 46 ఎంత హడావుడిగా బాత్రూం వెళ్లిందో అంతే హడావుడిగా బయటకొచ్చింది టవల్ కట్టుకుని .. పల్లవి .. వాడు స్టన్ .. దీనెమ్మ ఇది కావాలనే టెంప్ట్ చేస్తుంది . పెళ్ళాం ఊరెళ్లిందని హ్యాపీ గా ఉందామనుకుంటే ఇదేమో ఎక్సిబిషన్ బెట్టింది .. "ఏంటి ఆనంద్ .. నీళ్లు వేడెక్కలేదు " , అని అనేసరికి .. వాడు పరధ్యానం లో "అదేమన్నా ఆనంద్ నా .. ఠక్కున వేడెక్కేదానికి " , అని నాలుక్కరుసుకుంటాడు .. అది వాడి వైపు వేలు ఎత్తి చూపిస్తూ "ఆనంద్ .. నువ్వేదో జెంటిల్ మాన్ వి అనుకుంటే .. అవున్లే మనల్ని చూస్తే వేడెక్కాల్సిందే మగాళ్లందరూ " , అని అంటది .. వాడు చూపు మరల్చుకుంటూ "గీజెర్ వేసి లోపలకిళ్తే నీళ్లెలా వేడెక్కుతాయే .. కొంచెం టైం ఇవ్వాలిగా " , అని అనేసరికి .. వాడు ఆలా ఇక వచనంతో సంబోధించడం బాగుంది ... "ఆనంద్ ... చెప్పు .. నా పేరు ఎలా తెలుసు ?" , అని అంటే .. వాడు "తల్లీ .. నువ్వు ముందెళ్ళి స్నానం చేసిరా .. చూళ్లేక పోతున్న " , అని అనగానే

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *