పిల్లల కోసం నగ్న పూజ 8

By | July 9, 2024
telugu sex stories పిల్లల కోసం నగ్న పూజ 8 సంతోష్ తన భార్య శారద వాళ్ళ ఇల్లు కాస్త సిటీకి దూరంగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఇంటికి చేరుకునే సరికి నైట్ 11 ఆలా అయ్యింది . శారద తన భర్త సంతోష్ తో ఏమండి మనం కూడా సిటీ కి దగ్గరలో ఇల్లు కొనుక్కుందాం , ఈ ఇల్లు మనకి బాగా దూరం అయిపోయింది అంటూ సంతోష్ తో చెప్పేసరికి , సంతోష్ సరేలేవోయి ఎలాగూ మల్లి వారం రమణ ఇంటికి వెళతాం కదా వాళ్ళ ఏరియా లో ఏమైనా మంచి ఇల్లు చూడమని చెపుదాం లే, అని చెప్పేసరికి శారద ముఖం వెలిగిపోయింది. ఎందుకంటే రమణ పేరు చెప్పేసరికి, ఇంకా వాళ్ళ ఏరియా లోనే ఇల్లు కొనుక్కుందాం అనేసరికి ఎక్కడలేని ఆనందం వచ్చింది . సంతోష్ ఇంకా శారద స్నానాలు ముగుంచుకుని వచ్చి సోఫా లో కూర్చుని సంతోష్ శారద తో మనం ఈ వీక్ ఎండ్ నిజంగా వెళదామా రమణ వాళ్ళ ఇంటికి , వాళ్ళు ఎదో నార్మల్గా పిలిచారేమో , మనం వెళితే ఏమైనా ఫీల్ అవతారేమో అని అడిగేసరికి , ఒక్కసారిగా శారద ముఖం నీరసంగా తయారయ్యి , మీరు ఎందుకు అలా ఊహించుకుంటారు ? వాళ్ళు ప్రేమగానే పిలిచారు కదా రమ్మని , మీకు ఎందుకు మల్లి ఈ డౌట్

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *