పోతు ఎద్దు 3

By | July 10, 2021
telugu sex stories పోతు ఎద్దు 3 “ఎలా వుందమ్మా..నాది..? బాగుందా..?” మరింత రెచ్చగోట్టాలని అడిగాడు.. “ఇలాంటిది చూసే ఏ ఆడదానికైనా మనస్సు ఆగదురా..” అంది ఆ తల్లి ప్రశంశా పూర్వక దృక్కులతో.. “నాకు ఇతరుల గురించి అక్కరలేదు..నా అమ్మకి నచ్చితే చాలు..” అన్నాడు ప్రియంగా .. “చిలిపి వాడివిరా..నేను అన్నది ‘ఏ ఆడదైనా..’ అని..నేనూ ఆడదాన్నేగా..నేనూ వున్నాను ఆ పదాల ప్రయో గంలో..ఇంత గట్టిది..పెద్దదీ ఏ ఆడదానికైనా నోరూరిస్తుంది..పైదీ..కిందదీ..రెండింటినీ..హ్మ్మ్..” అంటూ అతడి  మొడ్డ ను మెత్తగా పిసికి వదిలింది.. మొడ్డ పండు చివరలో వూరి చేరివున్న ప్రీ cum బొట్టుని అర్ధనిమీలిత నేత్రాలతో చూస్తూ.. “నీకెవ్వరు పెళ్ళాం గా వస్తారో..తను చాలా పుణ్యం చేసుకుని వుండాలి..” అంది అర్ధ నిద్రలో కలవరిస్తున్న దానిలా.. “మరెవ్వరో యెందుకే..ఆ పుణ్యవతివి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.