పోతు ఎద్దు 8

By | July 30, 2021
telugu sex stories పోతు ఎద్దు 8 బాలు చేతి వేళ్ళు, లావుగా ఉబ్బి పొడువు సాగిన, ఆమె ముచ్చికను ఆవరించి నులుముతూ..“ఆహా.. కొడుకు నలుపుడికి కోసం..రెడీ గా బలిసి సాగాయే నీ బాయి పీకలు..”అన్నాడు ఆమె మెడ నరాన్ని మెత్తగా కరు స్తూ.. ఆమె ఆ మాటలకు, ముసి ముసిగా నవ్వింది.. అతడు ఆమె పెదవుల మీద చిన్నగా ముద్దుపెట్టి, “అమ్మా!” అన్నాడు. “ఊఁ..”అంది ఆమె.. “చేసుకుందామా!”అడిగాడు.. “ఏమిటీ!?”ఎదురడిగింది ఆమె తమకంగా... అతడు ఆమె తొడల మధ్య చెయ్యి పెట్టి, వుబ్బుకొస్తున్న ఆమె పూకు పెదాలను చిన్నగా రుద్ది నలిపాడు.. “స్..”అంటూ నడుము వెనక్కి ఎగరవేసింది ఆమె.. “స్..అంటే ?”అన్నాడు అతడు మరింత

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *