ప్రేమ పగ పోరాటం 169

By | September 30, 2020
xossipi telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 169 స్నానం అయ్యిన తరువాత కరుణాతో నొప్పి తగ్గిన తరువాత బయటకి రా  అని చెప్పి బయటకి వచ్చేశాను. తను అలాగే అని తల ఊపింది.  తను అలాగే నిద్రపోయింది. కళ్ళు తెరిచేసరికి తన పూక్ నొప్పి కొద్దిగా తగ్గింది. మొత్తం కడుక్కుని టవల్ కట్టుకుని ఒక ఆదుకు వేసింది. నొప్పి ఇంకా అలానే ఉంది. దాన్ని భరిస్తూ ఒక్కో అడుగు వేసుకుంటూ బయటకి వచ్చింది. బయట సీన్ చూసి ఆశ్చర్యంతో కళ్ళు పెద్దవి అయ్యి చూస్తుంది. బయట రాజా మానసాని కాళ్ళు ఎత్తుకుని భీకర పాట్లు వేస్తున్నాడు.తనని దెంగాటాన్ని,  మానసాని డెంగతాన్ని compare చేసుకుంటుంది. తనతో పోల్చుకుంటే మానసాని speedగా దెంగుతున్నాడు. మానస గ్యాప్ లేకుండా  మూలుగుతుంది.  అప్పటికే మంచం మొత్తం తడిచిపోయింది. ఎప్పటినుండి, ఎన్నిసార్లో gateలు ఎత్తేసిందో అంతా రొచ్చురొచ్చు అయ్యింది.నేను కరుణాని చూశాను. తను తాన ఆధీనం లో లేదు. మెల్లగా నడుచుకుంటూ వచ్చింది.  మానస కూడా తనిని చూసి నవ్వింది.నేను మానస్ని ఒంగోబెట్టి వెనుకనుండి మొద్దని సరిచేసి ఒక్క పోటు వేశాను. మొత్తం లోపలికి వెళ్లింది. హమ్మ ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.