ప్రేమ పగ పోరాటం 221

By | November 9, 2022
telugu sex stories xossipi ప్రేమ పగ పోరాటం 221 *నువ్వు కామంతో కళ్ళు మూసుకుని కొట్టేసుకుంటున్నావ్ ... నీకు మ్యాటర్ లో సీరియస్ తెలయటలేదు మా-సరే చెప్పు అన్న.... *అది ఏంటి అంటే.... నేను రీమా మేడం ని పడేసి నీకు సెట్ చేయాలి అంటే... ముందు నేను ఎక్కాలి.... మా-నాకు ఒకే... *పూర్తిగా వినరా... బాబు మా- చెప్పన్నా *నేను ఎక్కినా తరువాత ప్రాసెస్ లో ఈ మేటర్ నేరుపమకి తెలుస్తుంది... మా-ఎలా తెలుస్తుంది...?? *ఇద్దరు ఎలాంటి పరదా లేకుండా నగ్నంగా ఉంటారు... అలాంటిది.. ఈ మేటర్ దాచిద్దా ఏంటి? ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లెమ్ ఉంది.. మా- ఏంటి?అలచిస్తు.. *ఏంటి అంటే... 1 రీమా మేడం నన్ను దూరంగా పెట్టవచ్చు.... లేకపోతె...... మా- లేకపోతె??? *లేకపోతె.... రీమా మేడం తనతో పాటు.... నిరుపమా కూడా లాగవచ్చు... మా-నీరు కూడా లాగవచ్చా... అంటే....?.... నీతో ..... రీమా మేడం... తో పాటు ... నిరు .... కూడానా.... *అంతే కాదు... ఇది... నువ్వు వెళ్లిన తరువాత కూడా జరగ వచ్చు... అందుకే ఒకసారి ఆలోచించు.. అని అక్కడ నుండి ఇంటికి వచ్చేసాను.. ఇంటి దెగ్గర... హాల్లో అమ్మ, 3,4 అత్తలు ఉన్నారు... ఆఫీస్ నుండి ప్రవల్లిక(పల్లవి),కోమలి నవ్వుకుంటూ లోపలికి వచ్చి వాళ్లతో పటు కూర్చున్నారు.. రజియా వచ్చి ఇద్దరకీ టీ ఇచ్చింది.. అది తగిన తరువాత ఆఫీస్ విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నారు.. అమ్మ 3అత్తకి సైగ చేసింది.. తాను ఒకే అని సైగ చేసింది.. అమ్మ-ప్రవల్లిక... నిన్ను ఒకటి అడుగుతాను.. ఇప్పుడే ans

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *