ప్రేమ పగ పోరాటం 72

By | February 21, 2020
xossipi telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 72 4అత్త-మద్యలో ఆపి వదిలేయండి. మీరు ఉన్నారు అది చాలు. నర్స్ తో పాటు ఇద్దరి వార్డ్ బాయ్స్ వచ్చి 4అత్తని రూంలోకి షిఫ్ట్ చేశారు. నేను వాళ్ళ వెనకే సామాన్లు తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళాను.రూమ్ బాగానే ఉంది.నర్స్-నేను నా కేబిన్లో ఉంటాను. ఏమైనా కావాలంటే  రండి.*అలాగే.  ఒక గంట తరువాత 4అత్త వాళ్ళ అత్త మామయ్యలు వచ్చారు. నేను బయటకి వచ్చి కూర్చున్నాను. ఇక మెల్లగా  చుట్టాలు రావడం మొదలుపెట్టారు. ముందుగా అమ్మ,3అత్త,కోమలి,చెల్లి వచ్చారు. అందరూ వెళ్ళి లోపల 4అత్తని బాబుని చూశారు. చెల్లి బయటకి వచ్చి నాతో చెల్లి-ఇంటికి రావటమే మానేశావు.(ఒక బాగ్ నాచేతిలో పెట్టింది. చూస్తే నా బట్టలు ఉన్నాయి)*టైమ్. చెల్లి టైమ్ .కోమలికూడా వచ్చింది. ముగ్గురం కలసి కాంటీన్కి వెళ్ళి నేను టీ తాగుతున్నాను వాళ్ళు నాతో మాట్లాడుతున్నారు. నేను  అమ్మకి ఫోన్ చేసి “అమ్మ కొద్ది సేపు అక్కడుండు నేను ఫ్రెష్ అయ్యివస్తాను.”అమ్మ-అలాగే నేను అక్కడే బాత్రూంలో ఫ్రెష్ అయ్యి బట్టలు వేసుకుని వచ్చి టిఫిన్ చేసి 4అత్త దేగ్గరకి వెళ్ళాను. అమ్మ బాబు ఎత్తుకుని ఆడుకుంటుంది. అత్తలు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు.*ఎవరు రాలేదా? 3అత్త- వచ్చారు వెళ్లారు.అమ్మ-నీకోసమే చూస్తున్నాను. నువ్వస్తే మేము వెళ్తాం. ఇదిగో బాబుని ఎత్తుకో *ఇంతకీ చెప్పలేదు బాబు ఎవరిపోలికో.బాబు నాకిస్తూ అచ్చు మీ అత్తలా ఉన్నాడు.4అత్త-కాదు....కాదు....అచ్చం రాజా లాగానే ఉన్నాడు.3అత్త-అవునే గీతా.అచ్చం రాజా లాగా ఉన్నాడు. నేను చూడనే లేదు.అమ్మ-గీతా మేము వెళ్తాము.ఒంట్లో జాగ్రత్త నువ్వు పూర్తిగా కోలుకున్న తరువాత ఇక్కడనుండి వెళ్ళు. నేను మీ అత్త మావలకి చెప్పి వెళ్తాను. అన్నట్టు.....*అమ్మ మీకు టైమ్

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *