ప్రేమాభిషేకం 38

By | July 13, 2021
telugu sex stories ప్రేమాభిషేకం 38 అలా 5 మినిట్స్ ఇద్దరం ఒకరినొకరు కౌగిలించుకుని ఉండిపోయాం, నేను తనని గట్టిగా కౌగలించుకుని తన బుజం మీద తల పెట్టుకుని కళ్ళుమూసుకుని అలానే ఏదో మైకం లో పడినట్టు ఉండిపోయాను, అమ్మ ఎప్పుడు తన చేతులని తీసేసిందో తెలియదు నా వీపు మీద తడుతూ... సర్ ఇక వదులుతారా? ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయ్యింది. అమ్మ అలా వీపు మీద తట్టగానే ఈ లోకంలోకి వచ్చాను వెంటనే తనని వదిలేసి సారీ అమ్మ అలా ఉండిపోవాలి అనిపించింది... అమ్మ నా బుగ్గ మీద చేతితో నిమురుతూ సారీ ఎందుకు కన్నా అమ్మనే కదా పట్టుకుంది. ఇప్పటికే బాగా లేట్ అయ్యింది
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *