పూర్ణిమ 5

By | November 1, 2022
telugu sex stories xossipi పూర్ణిమ 5 శ్రీ తన ఇంటి ముందు వచ్చి నిలబడి తన వైపు కోపంగా చూస్తూ పెళ్లి అయ్యింది నను పిలవలేదు అని అంటుంది ఏంటి అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు శ్రీను అప్పుడు శ్రీ "ఆ lotus పిల్ల చేతికి నీ ఉంగరం ఉంది నీ చేతికి దాని ఉంగరం ఉంది అంటే Vampires ప్రకారం మీరు ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నటే" అని కోపంగా అరిచింది శ్రీ , దానికి శ్రీను భయం తో వెనక ఉన్న సోఫా లో ఎక్కి కూర్చున్నాడు అప్పుడు శ్రీ కోపంగా లోపలికి వచ్చి శ్రీను షర్ట్ పట్టుకొని "నేను దాని తగులుకో అంటే దాని పెళ్లి చేసుకుంటావా " అని అడిగింది దానికి శ్రీను అంతే కదా అని అన్నాడు దానికి శ్రీ "నేను నా ప్రేమ నీ త్యాగం చేస్తే నువ్వు impress అయ్యి నా కోసం వస్తావు అని అనుకున్న కానీ నువ్వు దాని వెంట పడ్డావు" అని అరుస్తూ "నీకు punishment నువ్వు నాతో పార్టీ కీ రావాలి అది కూడా ఇప్పుడే" అని అనింది శ్రీ ,దానికి శ్రీను నవ్వుతూ "ఏంటి కామిడీ ఆ నేను ఇక్కడ హౌస్ అరెస్ట్ లో ఉన్నా ఇప్పుడు పార్టీ కీ రమ్మంటే ఎలా రావాలి పైగా నేను బయటికి వచ్చాను అని తెలిస్తే మా అమ్మ జన్మలో నా మొహం కూడా చూడదూ" అని అన్నాడు, "మరి మీ అమ్మ ఇంటికి రాకపోతే" అని శ్రీ చెప్పి చెప్పక ముందే శ్రీను, శ్రీ గొంతు పట్టుకుని లేపి గోడకు ఆనిచ్చాడు దాంతో శ్రీ ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యింది "మా అమ్మ కోసమే ఇన్ని రోజులు మీరు చెప్పింది అలా చేస్తూ వచ్చా అదే తనకి ఏమైనా అయితే దేవుడు మీద ఒట్టు మీ Vampires జాతి మొత్తం అంతం అయిపోతుంది పద్దు తో సహా" అన్నాడు దానికి శ్రీ "సారీ ఊరికే జోక్ చేశా" అని చెప్పి దగ్గుతు ఉంది దాంతో శ్రీను, శ్రీ నీ కిందకు దించాడు తను చేసింది ఏంటో తనకే అర్థం కాలేదు శ్రీను కీ ఆ తర్వాత "సారీ కోపం లో ఏదో చేసేశా సరే పద పార్టీకి వెళ్లదాం" అని అన్నాడు దాంతో శ్రీ, శ్రీను నీ తీసుకోని ఒక పాత కార్ షో రూమ్ లో basement లో అందరూ Vampires కలిసి దాని ఒక pub లాగా మార్చుకుని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అప్పుడే శేషు, శ్రీను, శ్రీ నీ చూసి వాళ్ళిద్దరి కోసం డ్రింక్స్ తెచ్చాడు ముగ్గురు కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఒక మనిషి వాసన రావడంతో అందరూ ఒక్కసారిగా ఆ మనిషి నీ పసి గట్టి అందరూ శ్రీను వైపు చూశారు. శ్రీను నీ చూసిన సల్మాన్ "రేయ్ ఇక్కడ నీకు ఏమీ పనిరా ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు విస్కీ బదులు ఒక మనిషి రక్తం తాగుదాం" అని శ్రీను నీ చూసి అన్నాడు సల్మాన్ దానికి శేషు "రేయ్ సల్మాన్ తను మాతో

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *