పూర్ణిమ 6

By | November 5, 2022
telugu sex stories xossipi పూర్ణిమ 6 స్వప్న చెప్పింది విన్న శ్రీను షాక్ అయ్యాడు తన షూ మార్క్స్ క్రైమ్ స్పాట్ లో దొరకడం ఏంటి తను ఇద్దరు Vampires నీ చంపడం ఏంటి అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు "ఆలోచించింది చాలు ఈ విషయం ఇంక ఎవరికి తెలియక ముందే మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవాలి" అని చెప్పింది స్వప్న దానికి శ్రీను "అమ్మ నేను ఎవరినీ చంపలేదు" అని అన్నాడు దానికి స్వప్న "నాకూ తెలుసు కాకపోతే ఇక్కడ సాక్ష్యాలు అన్ని నీ వైపే చూపిస్తున్నాయి" అని చెప్పింది స్వప్న దాంతో శ్రీను ఆలోచిస్తూ తన రూమ్ లోకి వెళ్లాడు తన షూ మార్క్స్ ఎలా వచ్చాయి అక్కడికి అని అప్పుడే శ్రీను అని స్వప్న గట్టిగా అర్వడం తో బయటకు వచ్చి చూశాడు కొంతమంది Vampires స్వప్న నీ తీసుకొని వెళ్లుతున్నారు అప్పుడు వాళ్ళు శ్రీను కొట్టి లాకుని వెళ్లారు, స్వప్న నీ శ్రీను నీ Vampires న్యాయ ధర్మాసనం దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చి మోకాలి పైన నిలబెట్టారు అప్పుడు స్వప్న "ఎవరూ మీరు మేము ఎక్కడ ఉన్నాం అసలు ఇది ఏ చోటు" అని భయం తో అడుగుతు ఉంది అప్పుడు శేఖర్, అనిత, బచ్చు, అందరూ కలిసి కట్టుగా ధర్మాసనం దగ్గరికి వచ్చారు వాళ్ళని చూసి శ్రీను కీ ఒకటి అర్థం అయ్యింది తనకు ఈ రోజే ఈ భూమి మీద చివరి రోజు అయితే తన తల్లి నీ కాపాడిన తరువాతే తను చావలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు అప్పుడే బచ్చు తన అన్న చావుకు శ్రీను కారణం అని కోపంగా శ్రీను మీదకు దూకి ఇష్టం వచ్చినట్లు కొట్టడం మొదలు పెట్టాడు స్వప్న వద్దు అని అరుస్తూ ఉంది అది చూసి శేఖర్ "హంతకుడిని ఇంట్లోనే పెట్టుకొని కనిపెట్టడం చాత్తా కాలేదు నీకు ఎందుకు ఈ అవార్డులు, మెడల్స్ నా మేనల్లుడు చావుకు కారణమైన వీడు ఈ రోజు చావాల్సిందే" అని చెప్పి తన vampire రూపం లోకి మారాడు శేఖర్ అది చూసి స్వప్న ఒక్కసారిగా భయం తో కేకలు వేసింది దాంతో శేఖర్ కూడా బచ్చు తో కలిసి శ్రీను నీ ఎగిరేసి కొట్టడం మొదలు పెట్టారు దాంతో స్వప్న "వాడికి split personality disorder ఉంది" అని చెప్పింది దానికి శేఖర్, బచ్చు నీ ఆగమని చెప్పాడు. తరువాత శేఖర్, స్వప్న దగ్గరికి వచ్చి ఏంటి అని అడిగాడు దానికి స్వప్న, శేఖర్ vampire రూపం చూసి భయంతోనే చెప్పడం మొదలు పెట్టింది "వాడికి split personality ఉంది ఆ విషయం వాడికి కూడా తెలియదు వాడు ఆరు సంవత్సరాల వయసు లో ఉన్నప్పుడు ఆ విషయం నాకూ తెలిసింది వాడికి కుక్కల అరుపులు లేకపోతే తోడేలు

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.