పూర్ణిమ 8

By | November 15, 2022
telugu sex stories xossipi పూర్ణిమ 8 తన వెంట పడిన ఆ కొత్త vampire నీ చంపిన తరువాత శ్రీను పండ్లు తీసుకోని తిరిగి గుహ లోకి వెళ్లాడు దాంతో తనకు అర్థం అయ్యింది ఏంటి అంటే వాళ్లు శత్రువులకు దగ్గరగా ఉన్నారు అని అర్థం అయ్యింది ఆ తర్వాత సాయంత్రానికి వాళ్లు ఇద్దరు మెలుకువ లోకి వచ్చారు అప్పుడు శ్రీను వాళ్ళకి పండ్లు ఇచ్చి తినమని చెప్పాడు ఆ తర్వాత ముగ్గురు కలిసి బయలుదేరుతుంటే పద్దు శ్రీను నీ గట్టిగా కౌగిలించుకొన్ని ఏడ్వడం మొదలు పెట్టింది దానికి శ్రీను, పద్దు తల నిమ్మురుతు ఎమైంది అని అడిగాడు దానికి పద్దు "మీ అమ్మకు నేను నిన్ను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటా అని మాట ఇచ్చా కానీ చివరగా నువ్వే నన్ను కాపాడావ్ మా అందరి కంటే నీకే ధైర్యం ఎక్కువ నీకే మనసు ఎక్కువ" అంటూ శ్రీను నీ గట్టిగా కౌగిలించుకుంది, దానికి శ్రీను "నిజం చెప్పాలి అంటే నువ్వే నన్ను చాలా సార్లు కాపాడావ్ నేను నిన్ను ఒక్క సారే కాపాడాను" అని చెప్పాడు దానికి శ్రీ "లేదు శ్రీను తను చెప్పేది నిజమే నువ్వే కనుక లేక పోయి ఉంటే మేము ఏమి అయిపోయే వాళ్లమో తెలియదు ఇంత శక్తులు ఉండి, అమరత్వం ఉండి ఏమీ లాభం ఒక ఎలుగుబంటి చేతిలో చనిపోయాము అంటే చాలా సిగ్గుచేట్టు గా ఉండేది కానీ నువ్వు పారిపోయే అవకాశం ఉన్న కూడా నువ్వు మా కోసం నిలబడి, మనం వెతికే శత్రువును కూడా ఒక్కడివే ఎదిరించి చంపావు అందుకు నువ్వు నా గౌరవం సంపాదించావ్" అంటూ తన మోకాలి పైన కూర్చుని చేతులు చాచి తల వంచింది శ్రీ దానికి పద్దు కూడా అలాగే చేసింది, ఆ తర్వాత ముగ్గురు కలిసి బయటకు వెళ్లారు అలా వెళ్లుతున్న వాళ్ళకి ఒక చోట పాడుబడిన ఒక బంగళా కనిపించింది దాంట్లో ఎవరైనా ఉన్నారు ఏమో అని లోపలికి వెళ్లి చూశారు. ఆ బంగళా లోపల వాళ్లకు ఒక డైరీ దొరికింది అందులో ఏమైనా క్లూ ఉంటుంది ఏమో అని తెరిచి చూశారు అందులో మే 7 1886 అని డేట్ ఉంది, దాని చూసి అంత పాత డైరీ ఎవరిది అయ్యి ఉంటుంది అని తెరిచి చూశారు అందులో ఇలా ఉంది "నా పేరు జాన్ ఎడ్వర్డ్ నేను బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం తరుపున భారత దేశం కీ వచ్చిన ఒక వైద్యుడిని నాకూ బ్రిటిష్ మహారాణి ఎలిజబెత్ భారత దేశంలో అప్పగించిన పని ఏంటి అంటే ఈ భారత దేశ అడవుల్లో చాలా వైద్య మూలికలు, చెట్లు ఉన్నాయి దాని వాడి ఆమెకు యవనం, మరియు అమరత్వం కలిగేలా ఒక మందు తయారు చేయాలి అందుకోసం నేను కొంతమంది ఆయుర్వేద వైద్య నిపుణులు కలిసి కొన్ని ప్రయోగాలు చేశాము నిజంగా భారత దేశం లో ధనం కీ, జ్ఞానం కీ మాత్రమే కాదు వైద్య ఆరోగ్యం కీ సంబంధించిన అతి పెద్ద రహాస్యాలు ఉన్నాయి మేము ఎన్నో వైద్య మూలికల తో పరీక్షలు మొదలు పెట్టాము కొంత వరకు మేము సఫలం అయ్యాము కాకపోతే వాటిని పరిక్షించడం

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *