సెక్స్ లో మహారధుడు 6

By | July 24, 2021
telugu sex stories సెక్స్ లో మహారధుడు 6 నీకు తెలియని విషయం ఏముంది చెప్పడానికి దున్ని వదిలాడు, ఇద్దురు పిల్లల తల్లిని నేనె వాడి ధాటికి తట్టుకోలేక స్పృహ తప్పానంటే అర్ధం చేసుకో. ఈ వయసులో వీడికి ఇంత ఓపిక ఎలా వచ్చింది, గంటల పాటు కార్చకుండా ఉండడం అనేది వాడికి దేవుడిచ్చిన వరం. అవును రూప నాకు ఒక అనుమానం వాడు కార్చిన వీర్యం చూసావా, ఎలా గడ్డ పెరుగు లా ఉంటుంది, ఎంత ఎక్కువ కారుస్తాడు, ఈ వయసులో వాడికి పిల్లలు పుట్టిచ్చే బలం వీడి వీర్యం లో ఉందంటావా అంది ఎదో ఆలోచిస్తూ, ఏంటి వదిన నీ మనస్సులో ఎదో ఉంది చెప్పు అంది తర్వాత చెపుతాను, ముందు నువ్వు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.