సెక్స్ లో మహారధుడు 8

By | July 30, 2021
telugu sex stories సెక్స్ లో మహారధుడు 8 ఉదయం లేచి ఫ్రెష్ అయ్యేక బయటికి వెళ్ళాను, మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గరకు వెళ్లి కబుర్లు చెపుతుంటే నాకు అనిత గురించి ఒక విషయం తెలిసింది, తాను ఈ మధ్య ఒక అబ్బాయి తో క్లోజ్ గా ఉంటుందని, అనిత మా ఫ్రెండ్ రవి గాడి అక్క, అనిత మా అక్క ఫ్రెండ్, తన క్లాస్ అమ్మాయి. నేను రవిని అడిగాను, మీ అక్క ఎవడితోనో తిరిగితే నువ్వేం చేస్తున్నావ్ అన్న. అదే నేను అడిగాను అక్కని, నాకంటే చిన్నవాడివి నువ్వే గర్ల్ ఫ్రెండ్ వెంట తిరిగితే తప్పులేనిది, నేను బాయ్ ఫ్రెండ్ వెంట తిరగడం తప్పేలా అవుతుంది అన్నదిరా. అనిత ఎవడితో తిరిగితే నాకేంటి, కానీ తనతో

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *