సౌందర్య గిరీ 52

By | August 8, 2020
naa telugu kathalu సౌందర్య గిరీ 52 గి : హ్మ్మ్ అయినా అక్కడ ఎవడైనా వేసుకుంటాడా జ : అబ్బా నువ్వు నీ ప్రశ్నలు చేస్తున్నావురా ....ఇలా కాదు ఉందు నీ సంగతి చెప్తాను .. అంటూ ఖాళీ సిరెంజ్ పక్కన పడేసి ...గిరి తల కింద దిండు పెట్టి ....అతని గొంతు మీద అటో కాలు ఇటో కాలు వేసి సరిగ్గా పప్పని వాడి మూతి మీద ల్యాండ్ చేసి ....నోట్లో కి దోపింది.... జ : హ్మ్మ్ దా రాజా....నా పప్ప నాకు ....హ్మ్మ్ తన మీద దాడికి ఒగ్గిపోతూ పడుచు పూకుని  నాలుక తో తాకి నాకడం మొదలెట్టాడు... జయ అడుముతున్న కొద్ది నాలుక ఇంకా లోపలికి తోసి తోసి మరీ పూ గోడలు నాకుతున్నాడు .....హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హా .. మ్మ్ బేబీ ఇంకా ఇంకా నాకు ...లోపలికి నాకు .....నాలుకతో దెంగు....హ్మ్మ్ నా రసాలు జుర్రుకో అంటూ జయ గిరి మొహం మీద స్వారీ చేసింది....గిరి లో

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.