శృంగార రాణి 27

By | December 15, 2019
Naa telugu Kathalu శృంగార రాణి 27 వరదలా పొంగిన సుందరం అంకుల్ వీర్యం తన పొత్తికడుపు లోతుల్లో వెచ్చగా నిండిపోవడంతో మరో బలమైన భావప్రాప్తి పొందుతూ ఆహ్.. అంకుల్.. అంకుల్..  మ్మ్మ్.. ఓహ్.. అంటూ దీపిక తన పూదిమ్మని సుందరం అంకుల్ పొత్తికడుపుకు తాపడం ఐపోయేలా ఒత్తిపెట్టి మత్తుగా అంకుల్ ని పెనవేసుకుపోయింది. వాళ్ళిద్దరూ అలా ఓ ఐదు నిమిషాలసేపు మత్తుగా పరవశించిపోయేక, ముడుచుకుపోయిన తన మొడ్డని దీపిక పూకులోనించీ బయటకి తీసి దీపిక మీదనించీ పక్కకి దొర్లేడు సుందరం అంకుల్. ============= అప్పటికే పద్మజ బిగుతైన పూకు అందించిన సుఖాన్ని రుచి చూసి సేద దేరిన రమణ అంకుల్, ** ఏళ్ళ పిల్ల నగ్నంగా బలిసిన  సళ్ళతో, ఇంకా పూర్తిగా విచ్చుకోని పూరెమ్మల్లోనించీ సుందరం మొడ్డ రసాలు తెల్లగా చిక్కగా బయటకి కారుతూ కనిపించేప్పటికి, మ్మ్మ్.. దెంగితే ఇలాంటి బిగుతైన కసురు పూకుని దెంగాలని అని అనుకుంటూ అలా నగ్నంగా కనిపించిన దీపిక అందాలు చూసి నిగిడిపోతున్న తన మొడ్డని చేత్తో గిలకొట్టుకుంటూ నిమ్మదిగా దీపిక పక్కలోకి పాక్కుంటూ వెళ్ళి, నిలువునా దీపికమీద వాలిపోతూ నిగిడిన తన మొడ్డ ని సుందరం వీర్యంతో నిండిపోయిన దీపిక పూరెమ్మల్లో గుచ్చి తన మొడ్డ ని ఆ కామ రసాలతో తడిచేసి, తన మొడ్డ శీర్షంతో దీపిక పూరెమ్మలని విడదీస్తూ నిమ్మదిగా తన మొడ్డని దీపిక మానంలోకి గూటించేడు. సుందరం అంకుల్ మొడ్డ ఆరు నించీ ఏడూ అంగుళాలు మాత్రమే, కానీ రమణ అంకుల్ మొడ్డ సుమారుగా తొమ్మిది అంగుళాల పైమాటే. అలాగే సుందరం అంకుల్ మొడ్డ కైవారం సుమారుగా ఒక అంగుళం ఐతే రమణ అంకుల్ మొడ్డ కైవారం రెండు నించీ రెండున్నర అంగుళాలు వుంటుంది. ఐతే అప్పటివరకూ సుందరం అంకుల్ దెంగుడువల్ల దీపిన మానం బాగా లూజుగా ఐ వుండడం వల్ల రమణ అంకుల్ మొడ్డ బుడిపె మాత్రం సులువుగా దీపిక మానంలోకి జారింది. కానీ ఒక్కసారిగా గత పదిహేను ఇరవై నిమిషాల వరకూ సాగదీయబడ్డ హద్దులని గూడా అతిక్రమిస్తూ తన పూరెమ్మలూ,  యోనిగోడలూ చిట్లిపోయేలా సాగదీసుకుంటూ తన ఆడతనపు లోతుల్లోకి బలంగా బిర్రుగా ఏదో దిగబడిపోతుంటే, మైధునపు మత్తులో సోలిపోతున్న దీపిక మత్తుగా కళ్ళు తెరిచింది. తనమీద వాలిపోయి తన ఆడతనాన్ని ఆవరించుకుంటున్న రమణ అంకుల్ని చూసేప్పటికి దీపిక కళ్ళు పత్తికాయల్లా విచ్చుకున్నాయి. దీపికకి మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకుండా రమణ అంకుల్ తన నోటితో దీపిక నోటిని తాళం వేసేసి బలంగా తన మొడ్డని దీపిక మానంలోకి గూటించసాగేడు. అప్పటికే సుందరం అంకుల్ వీర్యంలో నాని వున్న దీపిక పూకులోకి చిత్రంగా అంత తొమ్మిది అంగుళాల పొడవు, రెండున్నర అంగుళాల చుట్టుకొలతవున్న రమణ అంకుల్

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *