శృంగార రాణి 32

By | December 20, 2019
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 32 రాత్రంతా బాగా కష్టపడిపోయిన మగాళ్లు / మొగుళ్ళు మర్నాడు బారెడు పొద్దెక్కేవరకూ నిద్దరలేవలేదు. ప్రొదున్న సుమారు 9:00 గంటలౌతుండగా రమణి వొచ్చి తలుపుకొట్టేప్పటికీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్లంతా ఖంగారు ఖంగారుగా నిద్దర్లు లేచేరు. ఒంటిమీద అస్తవ్యస్తంగా కట్టుకున్న చీరని సవరించుకుంటూ తలుపుతీసిన సుశీల ఆంటీని చూస్తూ ఏంటి ఆంటీ రాత్రంతా మగాళ్లు ముగ్గురూ అంత కసిగా నలిపేసేరేంటి బారెడుపొద్దెక్కినా మెలకువరాలేదు అన్నది అల్లరిగా కన్నుకొడుతూ.. రమణి. నీకు అల్లరెక్కువయ్యిందే దొంగముండా.. నిన్నకాక మొన్న శోభనం జరిగిన నీకే మగాడు కనిపిస్తే చిమచిమలాడిపోతున్నాది, ఎప్పుడో పెళ్లిళ్లు అయ్యి రోజూ రాత్రి అయ్యేప్పటికి మొగుడుపక్కలో చేరి సుఖపడే మాకు ఆ యావ వుండదేంటి? అని ఎదురు ప్రశ్నిస్తూ .. కాఫీలు పెట్టడానికి వంటగదిలోకి నడవబోతున్న సుశీల ఆంటీకి రమణి అడ్డం పడుతూ మీరేమీ కష్టపడనక్కరలేదు రాత్రంతా కష్టపడి అలిసిపోయి ఉంటారని మేము కాఫీలు, వుప్మా చేసి సిద్ధంగా వుంచేము. ముఖం కడుక్కుని వొస్తే కాఫీలు  వుప్మా వొడ్డించేస్తాము అన్నది. వీళ్ళు అలా మాట్లాడుకుంటుండగా పద్మినీ, సీత, దీపికలు వుప్మాని ప్లేట్లలో కాఫీని గ్లాసుల్లో పోసి సిద్ధం చేసేరు. ఈలోపులో ముఖాలు కడుక్కుని ముందుగదిలో అడుగుపెట్టిన సుందరం, బ్రహ్మం, రమణలు ముందుగా కాఫీ తాగేక రమణ అంకుల్ అడిగేడు .. ఔను మధు పవన్ లు ఈపాటికే ఇంటికి వొచ్చేసి ఉండాలిగా? ఇంకా రాలేదేమిటి?  బస్సు ఏవన్నా ఆలస్యమయ్యిందా ఏమిటి? అని అంటుండగా బ్రహ్మం అందుకుంటూ అసలు వాళ్ళు బయలుదేరేరో లేదో ఓ ఫోను చేసి కనుక్కో అని సుందరానికి పురమాయించేడు. వాళ్ళు అలా మాట్లాడుకుంటుండగానే వాళ్ళ మావగారి వూరినించీ ఫోను వొచ్చిందని పక్కవీధిలోవుండే సుదర్శనం అనే ఆయన కబురు మోసుకొస్తూ మరో పది నిమిషాలలో మీపిల్లలు మళ్ళీ ఫోను చేస్తామన్నారనీ ఆటైం కి సుందరం అంకుల్ ని ఫోను దగ్గర ఉండమని చెప్పేరని కోలనీలో నాలుగు వీధులకీ ఏకైక ఫోను ఓనర్ ఐన సుదర్శనం చెప్పడంతో .. బ్రహ్మం మళ్ళీ మాట అందుకుంటూ నేను చెప్పాలే? వాళ్ళు నిన్న రాత్రి బయలుదేరిరినట్లు లేదు అన్నాడు. ఇంతలో శారద ఫోను కబురు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.