శృంగార రాణి 335

By | July 25, 2021
telugu sex stories శృంగార రాణి 335 గత భాగం ముగింపు: గౌరిని తన ఇంట్లో ఒదిలిపెట్టేసేక అక్కడ సుదర్శనం ఇంట్లో తాను ఒదిలిపెట్టివొచ్చిన మిగతా ఆడపిల్లల గురించి బెంగపడుతూ రమణి ఖంగారు ఖంగారుగా సుదర్శనం ఇంటికి తిరిగి ఒచ్చింది.. రమణి గౌరిని తన ఇంట్లో దింపడానికి వెళ్ళేముందు తన అప్ప్పచెల్లెళ్ళతోపాటుగా పద్మజ, సీతలతో తాము మూడురాత్రులు అక్కడ వుండాలికనుక, ఆ మూడురోజులూ సరదాగా వుండాలంటే ఎట్టిపరిస్తిల్లోనూ సుదర్శనం అంకుల్‌కి వాళ్ళతో చనువుగా చొరవతీసుకునే అవకాశం ఇవ్వొద్దనీ, సుదర్శనం అంకుల్‌ని సాధ్యమైనత దూరంగా ఉంచితేనే ఈమూడురోజులూ సరదాగా గడపడానికి వీలౌతుందని వుద్బోధించింది. రమణిచెప్పినట్లుగానే ఆడపిల్లలంతా సుదర్శనంతో అంటీముట్టనట్లు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *