శృంగార రాణి 336

By | July 27, 2021
telugu sex stories శృంగార రాణి 336 సీతతో సరస సల్లాపాల వల్ల లేచి నిగిడిన సుదర్శనం మొడ్డ పద్మజతో గొడవపడ్డంవల్ల కొంచెం మెత్తబడి వేళ్ళాడినాకానీ.. మళ్ళీ తన తొడలతో పద్మజ తొడలని ఒత్తిపట్టినప్పుడు.. మెత్తని పద్మజ గుద్దలు తన మొడ్డకి అదుముకుంటడంతో సుదర్శనం మొడ్డ మళ్ళీ గాలిపోసుకుని నిక్కి నిగిడిపోవడాన్ని సుదర్శనం గమనించలేదు కానీ.. పద్మజ తన వొళ్ళోనిచ్ణీ లేచెళ్ళిపోయేక నిగిడిన తన మొడ్డని చూసుకుని ఇదెప్పుడు నిక్కి నిగిడేసిందబ్బా అనుకున్నాడు లుంగీమీదుగా నిగిడిపోయిన మొడ్డని సవరదీసుకుంటూ.. ఇంతలో రాధిక వొచ్చి సుదర్శనాన్ని ముట్టుకున్నాది.. ఆమెవెనకాలే సీత వొచ్చింది, ఆమె వెనకాలే రమణి.. ఆ వెనకాల పద్మజ దీపిక చెయ్యపట్టుకునివొస్తూ.. ఇంకనేను దొంగ

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *