శృంగార రాణి 393

By | July 5, 2024
telugu sex stories శృంగార రాణి 393 గత భాగం ముగింపు: - 1 - సోమవారం రోజు సుశీల ఇంట్లో: ఆదివారం రాత్రి ఒక్క గంట నడుం వాల్చి వచ్చి కొడుకు, కూతుర్ల దెంగులాట చూద్దామనుకున్న సుశీలకు నడుం వాల్చగానే నిద్రపట్టేసింది. మళ్ళీ తెల్లవారుఝామున 4:30 - 4:45 గంటల మధ్య మెలకువ వచ్చిన సుశీల పడకగదిలోకి తొంగి చూసినప్పుడు, ఒంటిమీద నూలుపోగు లేకుండా ఒకళ్ళనొకళ్ళు కరిచిపెట్టుకుని ఒకళ్ళచేతుల్లో ఒకళ్ళు ఒళ్ళుమరిచి నిద్రపోతున్న పిల్లలిద్దరినీ చూసేప్పటికి సుశీలలో కోరిక రేగింది.. ఒక్క క్షణం పాటు పిల్లలిద్దరినీ నిద్రలేపి వాళ్ళతో సెక్స్ చెయ్యాలనిపించినా .. మళ్ళీ అంతలోనే ఛీ.. పిల్లలు ఎంతలా అలసిపోయారో ఏమిటో.. మరో రోజు చూద్దాంలే అనుకుంటూ మరో గంట పోయాక పిల్లలను నిద్రలేపవచ్చులే అనుకుని మళ్ళీ ముందుగదిలోకి వెళ్లి సోఫాలో పడుకుండిపోయింది. మళ్ళీ ఉదయం 6:15 - 6:30 మధ్యలో సుందరం పద్మజ వచ్చి ఇంటి తలుపు తట్టేవరకూ సుశీలకు మళ్ళీ మెలకువ రాలేదు. తలుపు తడుతున్న శబ్దానికి నిద్రలేచిన సుశీల, తలుపులు తీసి తన భర్త సుందరాన్నీ, కూతురు పద్మజను లోపలకి రానిచ్చి మళ్ళీ వీధితలుపులు మూసి గడియ వేసింది. గత మూడురోజులుగా ఎడతెరిపి లేని

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *