సుధ గృహిణి 103

By | June 29, 2020
xossipi telugu sex stories సుధ గృహిణి 103 సుమ రెండు glasses లో బీర్ నింపి వొకటి సుధకి అందిస్తూ పడక గది లోకి దారి తీసింది.. “సూర్యా నాతో కొంచం upset అయినట్లు అనిపిస్తోంది..” అంది సుమ బీర్ సిప్ చేసి, సాలోచనగా.. “అనుకున్నా తను ముఖం కొంచం grim గా పెట్టుకొని వుండటం చూసి..గంటల తరబడి వేచి, నువ్వు రిలీఫ్ ఇస్తావని ఆశ గా అడిగితే, నీ పొంగులు కావాలని వస్తే, నువ్వలా తిప్పి కొడితే upset కారా ఏమిటి ...?” తనూ బీర్ సిప్ చేస్తూ చనువు గా రెట్టించింది.. సగం సిప్ చేసిన బీర్ గ్లాస్ పక్కనే వున్న టీ పాయి మీదుంచి..సుమ చేతులు వెనక్కి చాచి వొళ్ళు విరుచుకొంది.. ఆమె అపార స్తన ద్వయం, లూజు నైట్ గౌన్లో బలం గా అల్లాడాయి.. “ఇంకో వొకటి రెండు గంటలు ఇంకొంచం వెయిట్ చేయటానికేమమ్మా..రాత్రంతా దున్నినా కాదననుగా? ..దానికి తోడు నా బాయి కావాలీ..అని మారాం వేరే చేస్తున్నారీ మధ్య ..” అంది సుమ తన జోడుని గర్వం గా అరచేతుల రాచుకుంటూ బింకం గా.. సుధ నరాలు జివ్వు మన్నాయి.. తన ప్రియులూ అలా మారాం చేసిన అనేక సంఘటనలూ

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.