సుధ గృహిణి 154

By | October 6, 2020
xossipi telugu sex stories సుధ గృహిణి 154 తనకి కావాల్సిన మగాడి స్పర్సలు..సుఖాలు దొరికేందుకు మరి కొంచం ఆగాల్సే వస్తుందని తోచటంతో.. మనసు అలసటగా అనిపించగా..నిద్ర లోకి జారిందా మగువ.. తెల్లవారుతూనే 6 గంటల ప్రాంతంలో మెలుకువ వచ్చింది మొబైల్ రింగ్ తో.. భర్త రాజు కాల్ అని తెలియగానే వెంటనే స్పందించింది.. ఆ కాల్ ఆమె ఆశలకి మొరొక పెను పెట్టు వేయటంతో..దిగాలు పడిపోతూంటే..అప్పుడే నిద్రలేచిన పార్వత మ్మ “ఎందుకలా వున్నావ్..? ఎవరిదా కాల్..? ఏంటి విషయం..?” అని ఆరా తీసింది.. “ఆయన ఫోన్..తనకేదో ఎమర్జెన్సీ రావటంతో వారం రోజుల పాటు ఇటలీ వెళ్ళుతున్నారుట..నేను వొక వేళ ఇంకా బయలుదేరి ఉండక పోతే ఆగిపొమ్మన్నారు..నేనా సగం దూరం వచ్చేసాను..ప్చ్..” అంది సాలోచనగా.. “ఓష్ అంతే కదా..నేనొక ఆలోచన చెప్పనా..? నువ్వూ పిల్లలూ మాతో మా వూరిలో వుండి ఆ తర్వాత తను మళ్ళీ ఫోన్ చేసాక బయలుదేరి వెళ్ళితే సరిపోలా..?” అంది పార్వతమ్మ

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.