సుధ గృహిణి 229

By | June 2, 2021
telugu sex stories సుధ గృహిణి 229 ఇదంతా కొంచం దూరంలో కుర్చీలో కూర్చుని చూస్తూ తన ఆడతనపు నరాలను మెలివేసుకుంటూ.. కామో త్తుంగాలకి అల్లాడి పోతున్న పార్వతమ్మ, తాను మరి కొంచం సేపు అక్కడే వుంటే గనుక తనలో చెలరేగే కామావేశాలకి పిచ్చిదై, ఆ రతీ సమ్మొహనంలో మునిగి తేలుతున్న ఆ ‘తల్లీ కొడుకు’ల మధ్యలో చేరి వారి సుఖ పారవశ్యాలను చెదరగొట్టే భంగ పరిచే ఛాన్స్ వుందని గ్రహిస్తూమనస్సుని మరింత గట్టి పరుచుకునేం దుకు ప్రయత్నించ సాగింది.. ఆ ‘తల్లీ కొడుకులు’ తాము పొందే రతీ పారవశ్యాలలో మునిగి వుండటం వలన సవిత వీపు పార్వతమ్మ వైపు వుండి, పరంధామయ్య ఆమె పక్కలో అమ్మపాలను ఆబగా తాగే చిన్న పిల్లాడిలా చేతులు ఆమె వీపు మీదే సుకొని ఆమె రొమ్ముల్లో గుమ్మ పాలు చీకుతూ వుండటం వలన..పార్వతమ్మ లో చెలరేగే భావోత్తుంగాలను.. ఆమె పడే సంకటాన్ని గ్రహించలేక పోయారు.. రెండు నిముషాల తర్వాత, పరంధామయ్య ఆమె చన్ను పూర్తిగా..చీకేసాక, తృప్తిగా ఆమె రొమ్ము ని వదిలి, సవిత తన స్థనాలు ఖాళీ అవగా, తృప్తిగా నిట్టూరుస్తూ..తనకి మరపురాని అమర సుఖాలను

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.