వంశాచారం 31

By | September 16, 2020
naa telugu kathalu వంశాచారం 31 నల్లని గుబురు  వెంట్రుకలతో వుండి ఘాటైన చమట వాసన తో వున్న ఆమె సంకలు ను విక్రముడు నాకుతూ తనకి నవ్వు తెప్పించసాగాడు.   కొద్దీ సేపు దెంగి సుషేణుడు దాని పూకులోకి రసాలు కార్చేసాకవిక్రముడు రత్తాలు ని అలాగే పడుకోబెట్టి తాను కిందకు వెళ్లి దెంగసాగాడు.   తన పూకు ఎక్కువమంది ని కనడం వలన  కొంచం పెద్దగా ఉండటం  మరియు అప్పటికే పూకులో సుసేనుడి రసాలు ఉండటం వలన విక్రముడికి దాని పూకు కొద్దిగా వదులుగా  అనిపించసాగింది.        వాడి అవస్థ ను గమనించి తన అనుభవాన్ని ఉపయోగించి ఊపిరి కొంచం బిగపట్టి వాడి కోసం తొడలను కొంచం దగ్గరకు జరిపి పూకు బిగుతు గా ఉండేట్టు చూసుకొంది.   విక్రముడు  తన తొడలు దాని తొడలు తో బలం గా

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *