వీడియో కాల్ 105

By | January 20, 2021
telugu stories kathalu novels వీడియో కాల్ 105 మంగమ్మ టక్కున వాసు చెవి పట్టుకుని చిన్నగా పిండుతూ..., "రేయ్ ఎదవకాన.., పుట్టినప్పటి నుండి చూస్తున్నా నిన్ను..., ని చూపు అన్ని చూడకపోయినా ని చెవులు మాత్రం అన్ని వింటూనే ఉంటాయి దొంగా!!!", అని నవ్వింది.రమ్య కుడా నవ్వుతూ..., "అవును నాయనమ్మ..., అన్నయ్యా ఎప్పుడు అంతే...., చిన్నప్పుడు కుడా నన్ను వెంటబెట్టుకుని వెళ్లి అమ్మా నాన్న గదిలో మాట్లాడుకునే మాటలు వినిపించేవాడు...", అని పెదములు బింగిచుకుని వాసుని సిగ్గుపడి చూస్తూ నవ్వింది.వాసు వెనక్కి తిరిగి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *