వికృత ప్రేమ 43

By | January 14, 2022
telugu sex stories xossipi వికృత ప్రేమ 43 ఇద్దరు మోకాళ్ళమీద ఒకళ్ళకి ఎదురుగ ఒకళ్ళు కూర్చున్నారు. శశి అంటి నోట్లో కేక్ పెట్టుకొని చోస్తోంది. విరాట్ కొంచెం ముందుకి జరిగి శశి అంటి చేతులు వదిలేసి రెండు చేతులతో అంటి ని వాటేసుకున్నాడు విరాట్. శశి అంటి రెండు సళ్ళు విరాట్ ఛాతికి మెతగ్గా వత్తుకున్నాయి. శశి అంటి విరాట్ నడుం మీద చేతులువేసి పట్టుకుంది. విరాట్ శశి అంటి కళ్ళలోకి చూస్తూ అంటి కేక్ పెట్టావా అన్నాడు. నీయబ్బ నేనే పెట్టాలా అని కళ్ళు పెద్దవి చేసి గుర్రుగా చూస్తూ నడుం మీద చేతులు తీసి విరాట్ ని వెనకంచి జుట్టుపట్టుకుని విరాట్ తలని వెనక్కిలాగి తన నోట్లో ఉన్న కేక్ ని విరాట్ నోట్లో పెట్టడానికి ట్రై చేసింది. అదేసమయంలో విరాట్ శశి అంటి నడుం దగ్గర పట్టుకొని ఒక్కసారిగా ముందుకి లాగి లేచి ఉన్న మొడ్డతో శశి అంటి తొడల మధ్యలో పొడిచాడు విరాట్. ఆహ్ అంటూ నోరు తెరిచింది శశి అంటి. విరాట్ ఆలస్యం చెయ్యకుండా శశి అంటి నోట్లో నోరుపెట్టి నాలుకతో కేక్ ని శశి అంటి నోట్లోకి తోసేసి పెదాలకి అంటుకున్న కేక్ ని నాకేసి ఒకేసారి రెండు పెదాలని జుర్రుకొని వదిలేసాడు విరాట్. శశి పెదాలని వదిలేసి అంటి వైపు చూసాడు విరాట్. శశి అంటి నోటినిండా కేక్ నిండిపోయి రెండు పెదాలు దగ్గరకి వచ్చేసి బుంగమూతి పెట్టినట్టుగా ముద్దుగా ఉంది శశి అంటి పేస్. శశి అంటి రొప్పుతూ విరాట్ వైపు చూస్తోంది. విరాట్ మల్లి దగ్గరకి రాబోతుంటే నోట్లో ఉన్న కేక్ విరాట్ మొఖం ఊసింది శశి. శశి అంటి ఎంగిలితో కలిసి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.