మీ వద్ద వున్న కథ రాయండి డబ్బులు సంపాదించుకోండి

మీ వద్ద వున్న కథ రాయండి డబ్బులు సంపాదించుకోండి

1. కథ కచ్చితంగా తెలుగు ఫాంట్ లో ఉండాలి

2.ఎక్కడినుంచో కాపీ చేసినది అయ్యి ఉండకూడదు

3.ఎపిసోడ్ ల విధంగా ఉండాలి

4.ఒక్క ఎపిసోడ్ లో 2000 వర్డ్స్ వరకు ఉండాలి

5.ఒక్క ఎపిసోడ్ కి 25rs పే చేస్తాము

6.మీ అమౌంట్ అమెజాన్ గిఫ్ట్ కార్డు ద్వారా పంపబడును

మరిన్ని వివరాలకై ఈ మెయిల్ కి పంపండి

[email protected]