మీ వద్ద వున్న కథ రాయండి డబ్బులు సంపాదించుకోండి

మీ వద్ద వున్న కథ రాయండి డబ్బులు సంపాదించుకోండి

1. కథ కచ్చితంగా తెలుగు ఫాంట్ లో ఉండాలి

2.ఎక్కడినుంచో కాపీ చేసినది అయ్యి ఉండకూడదు

3. పెద్ద కథ కు ఎపిసోడ్ ల లేదా షార్ట్ స్టోరీ అయినా సరే

4.ఒక్క షార్ట్ స్టోరీ లేదా పెద్ద కథ కు ఎపిసోడ్ లో 1500 వర్డ్స్ వరకు ఉండాలి

5.ఒక్క షార్ట్ స్టోరీ లేదా పెద్ద కథ కు ఎపిసోడ్ కి 50 rs పే చేస్తాము

6.మీ అమౌంట్ అమెజాన్ గిఫ్ట్ కార్డు ద్వారా పంపబడును

స్టోరీ పంపడానికి లేదా మరిన్ని వివరాలకై ఈ మెయిల్ కి పంపండి

కథ word format లేదా Doc format లో మెయిల్ చేయండి

[email protected]