xxx అపార్టుమెంట్ 1

By | August 10, 2021
telugu sex stories xxx అపార్టుమెంట్ 1 కథలో ప్రధాన పాత్ర రాజ్ రాజ్ ఓక కాలేజీ విద్యార్థి రాజ్ పై చదువుల కోసం సిటి వెల్తాడు రాజ్ వల్ల అన్నా (దురాపు బంధువు) సిటి లో సెట్టెల్ అయి ఉంటాడు అక్కాడే ఉండి చడువుకో అని వల్లా నాన్నా చెప్తారు సారే _అని_ రాజ్ ఓపుకుంటాడు  రాజ్ వల్ల అన్న పెరు కుమార్  కుమార్ గురించి తెలుసుకుంధం కుమార్ ఒక వ్యాపారవేత్త ఎప్పుడూ ఆఫీసు టూర్ లోనే ఎక్కువా ఉంటాడు అతను తన ఇంటిలో చాలా తక్కువాగా ఉంటాడు  కుమార్ భార్య పేరు కాజల్ వారికి రెండేళ్ల క్రితం వివాహం అయింద్ది   కాజల్ మంచి భార్య కాజల్ కి వంట, భర్త , మరియు పక్క అపార్టుమెంట్లు స్నేహితులతో మాట్లదాడమ్ మాత్రమే తెలుసు  అప్పటి వరకు  ఇకా రాజ్ ఇంటికి వచ్చాడు  రాజ్ మరియు కుమార్ కి అంతగా మాట్లదుకోరు ఇప్పుడు అక్కడికి వెల్లాలి అనే సరికి రాజ్ కి కొంచెమ్ ఇబ్బండి పద్దాడు [Image: 5fcf4b3e0328a.jpg]  ఇకా xxx అపార్ట్మెంట్ కి వెల్లాడు కుమార్ వల్లూ ఉండేడి 301  అక్కడ వల్లా అన్న కుమార్ ,రాజ్ ని అహ్వ్నిన్చాడు ఇంటిలోకి ,రాజ్ ఇంట్లోకి రాగనే కాజల్ ని పరిచయం చేసాడు కాజల్ ని చుసి రాజ్ షాక్ అయ్యడు ఆ అంధాని చుసి అహ్చార్య పోయాడు.   రాజ్ పెల్లి అపుడు చుసాడు కాజల్ ని ఇప్పుడు చుసేసరికి ఎమ్ మాట్లడాలెకా పోయాడు కాజల్ వచ్చి రాజ్ కి షేక్‌హ్యాండ్ ఇచిండి రాజ్ అలగే చుస్తు ఉండి పోయాడు ఇకా కుమార్ తన గది ని చుపిన్‌చాడు ఇకా ఆ రోజు రాత్రి డిన్నర్ సమయం లో కుమార్ రేపు ఆఫీస్ పని మిడా బయాటాకి వెల్తున్నా అని చెప్పడు రావదానికి రేండు వారాలు పడుత్తుండి అని చెప్పడు నేను లెని ఇ రోజులు వధినా కి కంపెనీ ఇవ్వు అని చెప్పడు సారే అని చెప్పడు రాజ్  ఇకా   అండారు పడ్కున్నారు కోత్త place కబట్టి రాజ్ కి నిద్రా పట్టాలేడు అప్పుడు సమయం 11:00 అవూతుండి రాజ్ వచ్చి ఫ్రిజ్ లో నుంచి water తిసుకోని తాగాడు  తన రూమ్ కి వెలే అప్పుడు పక్కా గది లో light ఉందడం చుసాడు ఎంటా అని వెల్లాడు ఆది కుమార్ కాజల్ వల్లా గది డోర్ సరిగా వెసుకోలేడు అండవల్ల తోంగి చుసాడు రాజ్ అక్కడ దృశ్యం ని చుసి అహ్చార్య పోయాడు[Image: 5fcf4c3a55839.jpeg]  కాజల్ కుమార్ మడ్డా ని చికుతుండి   ఎంతో ప్రతివ్రాథాల మంచి గా కనిపించినా కాజల్ వధినా ఇప్పుడు ఇలా చెస్తుండి అని లోపాలషాక్ అయ్యడు గదిలో సంఘటన రాజ్ కి కాజల్ ని అలా చుస్ సారికి షాక్ అయినపట్టికి కాజల్ బాడీ ని చుస్తు ఉండి పోయాడు కుమార్ రేపు వెల్లి పోతాడు అని ఆ రాత్రి వల్లూ ఇద్దరు మొదలు పెట్టారు రాజ్ నిద్రపోయాడు అని అనుకుని పట్టీన్చుకోలేడు  కాజల్: కుమార్ డార్లింగ్ నువ్వు రేపు వెల్లిపోతావు నువ్వు లెకుండా రెండు వారాలు గడపాలి నేను ఎలా ఉండగలను కుమార్ : కాజల్ నువ్వు ఎమి tension పదకు నికు ఇప్పుడు కంపెనీ ఇవ్వడానికి ఇంటిలో రాజ్ ఉన్నాడు కాజల్: కాని డార్లింగ్ ని లోటు తీరడు కధా  కుమార్ : అవూను కాని పూర్తిగ నువ్ ఓక్కదానివి ఉండవు కాడా కాస్త అయినా కంపెనీకి ఉంటాడు లే ఐనా ఇప్పుడు ఇలా మాట్లదుతునే ఉంటావా లేకా ఎమ్ అయినా చెస్తావా కాజల్: లేడు డార్లింగ్ ఈ రాత్రి నీకు గుర్తుండేలా చేస్తా ఇప్పుడు అయితే నాకు నీది కావలి బాగ కవాలి అని ఉండి  బయాటా ఉన్నా రాజ్ ఆ మాటలు విని అహ్చార్య పోయాడు వధినకు ఇంత కాసి ఉండా అనుకుంటు అలా చస్తునే ఉండి పోయాడు కాజల్ మొడ్డని చికుతునే అలోచిస్తుండి మల్లి కుమార్ ఎప్పుడు వస్తాడో అప్పటిడాకా ఎలా ఉండలో అని ఇకా ఆ అలోచనను పక్కన పెట్టి మొడ్డని చికాడం మొడలుపేటిండి కాజల్ చికాడం మొడలుపేట్టిండి కుమార్ కి మూడ్ వస్తుండి కుమార్ "అహ్హ అహ్హ్ కాజల్ అది అలాగే చీకు. ఇంకా గట్టిగా జుర్రుకో నా మొడ్డని. " అని అంట కాజల్ తల మీద చెయ్యి వేసి ఇంకా లోపలికి తోస్తున్నాడు కాజల్ ని. కాజల్ కి లోపల మొడ్డ సరిపోవట్లేదు. చాలా పెద్దది అయిపోయింది. .  కాజల్ ఇంకో 10 నిమిషాలు అలా చీకాక కుమార్ కార్చేసాడు. కార్చినది అంత కాజల్ నోట్లో ఇంకా సళ్ళ మీదుగా కింద పడింది. కాజల్ ఆది అంతా తాగెసిండి. ఇధి అంతా చుస్తున్న రాజ్ కి కిండ గట్టి పండిండి రాజ్ డోర్ ని ఇంకా కొంచెమ్ తిసి చుస్తున్నాడు కాజల్ కుమార్ మీదకు ఎక్కి ముద్దు పెట్టిండి, కుమార్ కుడా తిరిగి ముద్దు పేట్టాడు ఇకా ఇద్దరూ కసిగా ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు. కాజల్ నోట్లోకి తన నాలుకని తోసి కాజల్ నాలుకతో యుద్ధం చేస్తున్నారు కుమార్ తన చేతిని కిందకి జరిపి కాజల్ సళ్ళ మీద వేసి పిసుకుతున్నాడు. కాజల్ తన చేతిని తన పూకు దెగ్గర పెట్టి తన పూకుని రుద్దుకుంటుంది. ఇద్దరు అలా ముద్దులో మునిగిపోయారు. ఇలా ఉండగా చేతిని కిందకి తోసి కాజల్ పూకు మీద చెయ్యి వేసి వేళ్ళని పూకు లోపల్కి తోసి కాజల్ పూకు లో పెట్టి కెళుకుతున్నాడు. కాజల్ "ఆఅహ్హ్ ఆఅహ్హ్ ఆఅహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అబ్బా కుమార్ మెల్లగా ఆఅహ్హ్ ఆఅహ్ కుమార్ ప్లీస్ మెల్లగా అబ్బా ఆఅహ్హ్" అంటుంది. 5 నిమిషాలకి కాజల్ తన పూకు లోని రసాలని కార్చేసింది .కుమార్ తన చేతిని తీసేసి తన మోహం తీసుకుని సళ్ళ మీద పెట్టి కాజల్ సళ్ళని కొరికి చీకడం మొదలు పెట్టాడు. కాజల్ కి నొప్పి గా ఉన్నపట్టికి రేపు కుమార్ ఉందడు అన్నే అలోచనాథో ఎడి పాటిన్చుకోలేడు కుమార్ మెల్లగా కాజల్ సళ్ళ నుండి కాజల్ పూకు దెగ్గరికి వెళ్లి కాజల్ పూకుని రెండు వేళ్ళతో ఎడంగా జరిపి "అహ్హ్ కాజల్ నీ పూకు రుచి మిస్ అవూతను" కుమార్ కి ఆ పూకు చూస్తే మొడ్డ ఇంకా 2 ఇంచులు ఎక్కువ లెగిసింది. ఇక ఆపుకోలేక కాజల్ కాళ్ళని ఎడం జాపి కాజల్ పూకు మీద నాలుక పెట్టి చీకడం మొదలు పెట్టాడు.  అలా కుమార్ నలుకత్తో చికుతుంటే కాజల్ కి మూడ్ పెరుగుతోంది ఇకా అలా కసేపు పూకు నాకుతునే ఉన్నాడు కాజల్ ఇంకా అగలేకా పోయిండి డార్లింగ్ ఇకా late చెయ్యకు అని ఆండి కాజల్ కి పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు.    కాజల్ ని మంచం మీద వొంగోపెట్టి వెనకాల నుండి మెడ మీద ముద్దు పెట్టి కాజల్ కాలు లేపి మెల్లగా కుమార్ తన మొడ్డ ని కాజల్ పూకు లో దింపాడు కాజల్ ఆహ్హ్ ఆఅహ్ ఆహ్హ్ ఆహ్హ్ ఆహ్హ్ ఆహ్హ్ అబ్బా ఆహ్హ్ ఆహ్హ్హ్ ఆహ్హ్ నొప్పి అబ్బా ఆహ్హ్ ఆహ్హ్ ఆహ్హ్ ఆహ్హ్ అలాగే దెంగు అంటు అరుస్తుండి    ఆ దృశ్యం ని చుస్తునా రాజ్ కి డోర్ పక్కనా ఉన్నా టేబుల్ పెయినా కాజల్ డి ఫోటో కనపదిండి ఆది పట్టుకోని అక్కడ కాజల్ ని దెంగడమ్ చుస్తున్నాడు ఆ ఫోటో ని పట్టుకోని కాజల్ ని దెంగడమ్ చుస్తు కొట్టుకుంటున్నడు కుమార్ మొడ్డ ని కాజల్ తన పూకు లో పెట్టుకుంది.కుమార్ తన మొడ్డ ని ముందు పూకు లో పెట్టి కాజల్ ని అలా హత్తుకుని మొడ్డ ని పూకు లో ఆదిస్తుంటే కాజల్ కి నొప్పి , సంతోషం రెండు కలుగుతున్నాయి. నొప్పి ని ఓర్చుకుంటుంది. సుఖాన్ని అనుభవిస్తుంది.కుమార్ దేగుడుకి కాజల్ సళ్ళు ఊగడం చూసి కుమార్ కి ఇంకా ఊపు వచ్చింది. ఇంకా గట్టిగా పొట్లూలు వేస్తున్నాడు. కాజల్ గట్టిగా "ఆహ్హ్ ఆఅహ్ ఆహ్హ్ ఆహ్హ్ ఆహ్హ్ ఆహ్హ్ అబ్బా ఆహ్హ్ ఆహ్హ్హ్ ఆహ్హ్ నొప్పి అబ్బా ఆహ్హ్ ఆహ్హ్ ఆహ్హ్ ఆహ్హ్ అలాగే దెంగు డార్లింగ్ ఆపకు ఇంకా గట్టిగా దెంగు. అబ్బా ఆహ్హ్ ఆహ్హ ఆహ్హ్ ఆహ్హ్ కుమార్" అంటూ అరుస్తుంది కాజల్ అరుపులకి ఇంకా వేగమ్ గా కొట్టుకుంటున్నడు రాజ్ కుమార్ మొడ్డ ని పూర్తిగా బైటకి తీసి పూర్తిగా లోపలకి తొయ్యడం మొదలు పెట్టాడు. ఇలా దెంగుతు ఉండగా కాజల్ అలా ఊగుతూ మధ్యలో రెండు సార్లు కార్చేసింది .కాజల్ కుమార్ థో పాటు రాజ్ కుడా కర్చేసాడు  కుమార్ కాజల్ కి ముద్దు పెడుతున్నాడు. రాజ్ ఆ ఫోటో ని మల్లి అక్కాడే పెట్టి వెల్లి పోయాడు కాజల్ ఇంకా కుమార్ దెంగిన్‌చుకుంటునే ఉన్నారు ఆ అరుపులు వింటు వింటునే పడ్కునాడు రాజ్ ఇలా ఇద్దరు ఉదయం  5 గంటల వరకు డెంగిన్‌చుకుంటునే ఉన్నారు ఉదయం రాజ్ లేచే సారికి కాజల్ ఇంకా కుమార్ రెడీ అయ్యో ఉన్నారు అండారు కలిసి టిఫిన్ చేసారు ఇకా కుమార్ వెల్తున్న అని చెప్పడు రాజ్ తో వధినా ని మంచగా చుసుకో అని చెప్పడు కాజల్ కి చెంపా మీడా ముద్దు పెట్టి జగ్రత అని చెప్పడు ఇకా కుమార్ వెల్లిపోయియాడు  రాజ్ ఇంకా కాజల్ ఇంట్లో మాత్రమే ఉన్నారు ఇప్పుడు రాజ్ కాజల్ వైపు చూశాడు కాజల్ అందమైన చీర కట్టుకుండి రాజ్ కి ఇంకా నిన్న రాత్రి జరిగింది ఇప్పటికీ గుర్తుకు వస్తుండి కుమార్‌తో పాటు, రాజ్ బయటకు వెళ్లి అతనికి పంపించాడు కాజల్ రాజ్ ని లోపలికి రమ్మని పిలిచాడు రాజ్ కాజల్‌ వైపు చూసి వింతగా నవ్వాడు ఇకా లోపలికి వెళ్ళాడు  కాజల్ వేనక వైపు చస్తు కైందా గుద్ద ని చుస్తు లోపలికి వెల్లాడు  కాజల్ మరియు రాజ్ కి సారిగా కన్వర్షన్సెసేషన్ లెడు కబట్టి కాజల్ థో ఎక్కువాగా మట్లదలేడు కాజల్ తినే సమయంలో పిలిచింది కుమార్ లేని మొదటి రోజు తిన్న తరువాత రూంకి వెళ్ళాడు ఆ రోజు అలా గడిచిండి మరుసటి రోజు రాజ్ కాజల్‌తో ఎలాగైనా మాట్లాడాలని అనుకున్నాడు రాజ్ మొదట్లో భయపడ్డాడు కాని తరువాత మాట్లాడాడు మెల్లిగా flirting చేయడం మొడలుపేట్టడు ఆ మాటలకు కాజల్ ఎంటో మురిసిపోయిండి రాజ్ కి చాలా దగ్గరైంది రాజ్ కాజల్ ని touch చెసినా పెద్దాగా ప్యాటిన్చుకోలేడు  అప్పటి నుండి అవకాశం వచ్చినప్పుడు రాజ్ కాజల్ ని తాకడానికి ప్రయత్నించాడు ఇది కొనసాగుతుం ఉండగా రాజ్ కి ఓకా ఐడియా వచిండి రాజ్ కాజల్ ని కలిసి సినిమా చుద్దాం అని అడిగాడు కాజల్ కుడా బోర్ కొట్టకుండ ఉంటుండి కడ అని సరే అని చెప్పిండి రాజ్ ఇక తన ప్లాన్ స్టార్ట్ చెసాడు సినిమా పేట్టాక కాజల్ ని పక్కన కుర్చోమని అడిగాడు కాజల్ సరే అని కూర్చుంది రాజ్ ప్లాన్ పని చెసిండి ఆది హర్రర్ సినిమా కాజల్ బయపత్తు రాజ్ ని హత్తుకుండి రాజ్ కి కావల్సిండి అధే రాజ్ లోపల నవ్వి బయాటాకి మాట్రామ్ వధినా బయోపడకు ఇది మాములు సినిమా నే అంటు కాజల్ బాడీ ని టచ్ చెస్తు ఉన్నాడు కాజల్ దీనిని గమనించలేదు ఇలా సగం సినిమా వరకు కాజల్ బాడీ ని టచ్ చెస్తునె ఉన్నాడు కాజల్ సల్లు తగులుతు ఉంట్టే ఎంతో enjoy చేసాడు అలా కసేపు అయ్యక కాజల్ సినిమా వడ్డు అని చెప్పింది డిన్నర్ చెస్తాను నికు ఎమ్ అయినా కవల తినడానికి అని ఆదిగిండి రాజ్ మామిడి పండ్లు ఉన్నయ ఉంటె రెండూ ఇవ్వువ వధినా అని ఆదిగడు ఇప్పుడు మామిడిపండ్లు ఎంటి అని కాజల్ మనసులో అనుకుండి ఇకా రాజ్ అడిగినట్టుగనే రెండూ మామిడి పండ్లు ఇచిండి నైట్ డిన్నర్ చేస్తో రాజ్ ని ఇలా అడిగిండి కాజల్: రాజ్ ని కాలేజీ అడ్మిషన్ తీస్కున్నావా ? రాజ్: హా వధినా వాచే వారం నుంచి వెల్తను కాజల్: సారే అయితే ఇ వరం ఫ్రీ గా ఉంటవన్నామాటా.... రాజ్: అవును వధినా ఎండ్కు అలా అడిగవ్ ? కాజల్; ఎమి లెడు రాజ్ నెన్ షాపింగ్ కి వెల్లల్లి అనుకుంటున్న ఓక్కడన్నే ఎలా వెల్లల్లి అని చుస్తునా నువ్వు నాతో వస్తావా ? రాజ్: హా తప్పకుండ వధినా వస్థ కాజల్: సారే అయితే తిన్నకా పడుకో ఇకా రెప్ వెల్డామ్ షాపింగ్ మాల్‌లో రాజ్: వధిన నీకు బట్టలు లేవా? కాజల్: (చిన్నగ నవ్‌వుతు ) ఎంటి రాజ్ అలా అడిగవ్ రాజ్: మారి లేకా పోతే ఎంటి వధిన ఇడి....ఇన్నీ బటాలా ఎన్నీ అని నెన్ పట్టుకోవలి కాజల్: ఇకా అయిపోయిండి రాజ్ ఓక్కా చివరి షాపింగ్ అంతే ఇకా  సారే పాదా తప్పుతుండ అంటు వెల్లూరు ఇద్దారు, వల్లూ వెల్లిండి బ్రా షాపింగ్ కి కాజల్ రెండూ బ్రా లు తిసుకోని ట్రైల్ రూమ్ కి వెల్లిండి ఆ కొత్తా బ్రా ను వెసుకుండి చూస్తోంది నచిండి అని తియ్యబోతే బ్రా రలేడు ఆది గట్టి గా ఉండి బహుసా ఆ అమ్మాయి చిన్న size ఇచిండెమో ఇప్పుడు ఎలా అని అలోచిస్తుండి ఇకా చెసెడి ఎమ్ లేకా రాజ్ ని సైగా చెస్తు పిలిచిండి రాజ్ డోర్ బయాటా నుండే ఎంటి వధినా అని ఆదిగడు రాజ్ నున్ను ఓకా పని చెయాలి అని ఆదిగిండి  రాజ్: ఎంటి వధినా కాజల్: రాజ్ నా బ్రా ఇరుకుపోయిండి నువ్వు దన్నీ తియ్యవ బటాయే ఉండి రాజ్: సారే వధినా  అని డోర్ బయాటే ఉండి try చెస్తున్నాడు అలా చెస్తు ఉండగా ఎవారో అట్టు వైపు గా వచ్కారు కాజల్ వెంటేన్ రాజ్ ని లోపాలికి లాగిండి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *