Category Archives: అమ్మా నాన్నల Love

అమ్మా నాన్నల Love 38

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 38 అక్క కోపంగా అంది. చూడు నాన్నా అమ్మ మనతో మాట్లాడుతూనే దెంగించుకుంటోంది. తమ్ముడు మాట్లాడకుండా
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 37

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 37 అప్పటికి మాకళ్ళు ఈ మసక వెలుతురుకి అలవాటు పడ్డాయి. అప్పుడే నువ్వు తమ్ముడితో, లంజాకొడకా, ఇది నీకు కూడా
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 36

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 36 పక్క గదిలోకి వెళ్ళిన అక్కకి, ఆగదిలో తన ఆడబొడుచూ, మరిదీ (అక్కా తమ్ముళ్ళు) దెంగించుకుంటూ  కనిపించేరుట
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 35

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 35 మాకు వాళ్ళ తల కనప్డే అవకాశం లేదు. ఎందుకూ అంటే, నాన్న వెల్లకిలా, పడుక్కొని, కాళ్ళు రెండు పాదాలూ మూరెడు ఎడం
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 34

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 34 మేము రాత్రి పదకొండు వరకూ చేసిన డెన్సుల వల్ల అలిసిపోయి టెంటులోకి వెళ్ళి పడుక్కున్నాను. నిద్ర ప
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 33

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 33 లిబరల్ ఫేమిలీయా అదేంటే?అమ్మా నాన్నలకి చెప్పను అంటే నీకు కొన్ని చెప్పాలని ఉందిరాచి చీ. నేణెందుకు చెప్తానే
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 32

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 32 నాన్న కౌగ్ట్లో ఉన్న అక్క, నాన్నని అడిగితే, సమాధానం అమ్మ చెప్పింది. అంటే ఇద్దరికీ చ్ప్పింది. ఇందులో ఇన్ని
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 31

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 31 అవున్రా. నేనూ అక్కా వాళ్ళ మరిదీ పెళ్ళి చేసుకుంటాం. రెండూ నెలలుగా ప్రతీ ఆదివారం దెంగించుకుంటున్నాం
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 30

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 30 నాన్న మొల భాగం మీద బోర్లా పడుక్కున్న అమ్మ తన రెండు కాళ్ళూ, నడుముకు అటూ వేసి మడిచి, కప్పలా ఉంది. అమ్మ పిర్రల
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 29

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 29 నేను గమనించినా గమనించంట్టుగా, ఆపెళ్ళి తరవాత ఏమి జరిగింది అని అడిగింది. ఆపెళ్ళి లో ఒక పెద్ద తోట నే టెంటులు
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 28

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 28 లిబరల్ ఫేమిలీయా అదేంటే?అమ్మా నాన్నలకి చెప్పను అంటే నీకు కొన్ని చెప్పాలని ఉందిరా చి చీ. నేణెందుకు చెప్తానే. అమ్మా
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 27

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 27 ఈ కథలో నాలుగు భాగాలు ఉన్నాయి. మొదటిది, చివరిదీ ప్రధాన కథ ఐతే రెండు మూడు లు ఫ్లేష్ బేక్ లు Pari 1 పద్దెనిమిదేళ్ళ హీరో, తలుపుసందులోంచి అమ్మానాన్నల దెంగులాట చూస్తూ ఆయమ్మకి దొరికిపోతాడు. ఆయమ్మ అంటే వీళ్ళింట్లో మనిషిలా కలిసిపోయిన వంటమనిషి. తల్లివయసు. హీరోని కోప్పడుతున్న ఆయమ్మని బ్రతిమాలే ప్రయత్నంలో ఇద్దరికీ అగ్గిరాజుకొని ఇద్దరూ ఇష్టంగానే దెంగుకుంటారు. Part 2 హీరో ఆయమ్మా కలిసి తలుఔసందుల్లోంచీ చూస్తున్నప్పుడు, హీరో తండ్రి తాను స్వయంగా చూసిన అడవిబిడ్డల గురించి వర్ణుస్తాడు. ఆ అడివిలో, పాతికేళ్ళ ఆడది, తన పదేళ్ళకొడుకుని ఎప్పుడూ

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 26

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 26 అమ్మ సమాధానం ముగిసేసరికి, చాలాసేపు నిశ్శబ్దం. ఎవరికీ నిద్ర పట్టకపోవతం తెలుస్తోంది. ఆ నిశ్శబ్దాన్ని చేదిస్తూ, అక్క, నాన్నా
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 25

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 25 మా గది అంతా చీకటి ఉన్నా, బయట వెన్నెల, వీధిలైట్లూ కిటికీ అద్దాల్లోంచి గదిలో పడటం వల్ల కొద్దిగా మసక వెలుతురు ఉంది.
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 24

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 24 రాత్రి గడిచేకా, తయారు అయ్యేటప్పుడు ఆడవాళ్ళ రూములోకి వెళ్ళేను. నన్ను రాత్రి టెంటులో పడూక్కోమన్న అరవయ్యేళ్ళ పెద్దావిడ
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 23

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 23 లిబరల్ ఫేమిలీయా అదేంటే?అమ్మా నాన్నలకి చెప్పను అంటే నీకు కొన్ని చెప్పాలని ఉందిరాచి చీ. నేణెందుకు చెప్తానే
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 22

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 22 పాఠకుల కోరికమేరకు చిన్న తాత ఫ్లేష్‌బేక్ కి కొంచెం వెరామం ఇచ్చి, మన హీరో, కుటూంబం, ఆయమ్మలదగ్గరికి తీసుకొస్తున్నాను.
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 21

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 21 వాళ్ళ గురించి నాకు తెలుసే. జమిందారీ గుద్దబలుపు. ఒకసారి నీకు కడుపు చేస్తే ఇంక నీమీద కన్ను ఉండదు, రంకు
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 20

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 20 నీమొగుడి పోట్లకి వొళ్ళంతా నొప్పులేనే, వాళ్ళమ్మ వాడీని గాడిదతో దెంగించుకొని కన్నదో ఏమిటో. కొంచెం నూనె
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 19

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 19 నీ తమ్ముడనగా ఎంతవాడే. నేను కాపరానికొచ్చేసరికి ఐదేళ్లవాడు. మీ అమ్మ ఏమిచెప్పింది. వీణ్ణి మొగాడీని చెయ్యడం ఇంటిపెద్దకోడలిగా
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 18

telugu stories kathalu అమ్మా నాన్నల Love 18 మరో రెండు రోజుల తర్వాత జాతర రోజు మాకు నలుగులు పెట్టి తలస్నానాలు పొయ్యాలి. మా ఇద్దరు మావయ్యలపెళ్ళాలూ
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 17

telugu audio sex stories అమ్మా నాన్నల Love 17 చిన్న తాతయ్య ఫ్లేష్ బేక్ ఒరేయ్. ఇది పందొమ్మిదివందల ఎనబై. అంటే నాచిన్నతనం పంతొమ్మిదివందల
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 16

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 16 నేనూ నామనవడూ మాత్లాడుకుంతుంటే నువ్వెందుకూ అని ఇంటికి దెంగీమన్నాను. చినతాత మాటల్లో ఎంతో మార్పు.
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 15

telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 15 నేను నర్సింగ్ కాలేజోలో ఉన్నప్పుడు కొంతమంది లెస్బియన్ జంటలు ఉండేవి. నాకు Lesbo అలవాటు లేకపోయినా అప్పుడప్పుడు
You must be logged in to view the content.

అమ్మా నాన్నల Love 14

అమ్మా నాన్నల Love 14 సాయంత్రం ఇంటీకి వస్తే అదే నిశ్శబ్దం. అమ్మా, ఆయమ్మా మౌనంగా పనిచెసుకుంటూన్నారు. నాన్న పెరటిలో మొక్కలకి ఏదో సాంరక్షణ చేసుకుంటున్నారు
You must be logged in to view the content.
Page 1 of 2
1 2