Category Archives: Ee rathri Niku Bahumathi

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 24 Last part

ఇంకేం అడగాలనిపించలేదు లిఖితకు. ఏమైనా అడిగితే తను దొరికిపోతుందేమోనన్న భయం. అందునా జితేంద్ర ఎవరికేం చెప్పక పోయినా తనకి అన్నీ తెలుసు. మరో పదినిమిషాలు అవీ ఇవీ మాట్లాడుతూ కూర్చుంది. జితేంద్రను చూసినవాళ్ళు చూసినట్టు వెళ్ళిపోతున్నారు.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 23

అతను జితేంద్రని స్పష్టంగా తెలుస్తూనే వున్నా ఎవరో తెలియనట్టు "ఎవరూ?" అని ప్రశ్నించింది. "నేను జితేంద్రను" అతను తఃప్పు చేసినవాడిలా మెల్లగా చెప్పాడు. "ఇంటికి వెళ్ళలేదా? ఇంతవరకు ఏం చేస్తున్నావిక్కడ?" "వెళ్ళాను పన్నెండు గంటలకు లేచి వచ్చాను"
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 22

దారి చూపించడానికే చంద్రుడు ఆకాశంలో వెలుగుతున్నట్టు దారంతా వెన్నెల పరుచుకుని వుంది. గాలి ఎక్కడో భయపడడం వల్ల చల్లబడిపోయినట్టు చలి పెడుతోంది. దూరంగా వున్న వూరు లైట్ల కాంతిలో వెలుగుల నదిలో కదలకుండా నిలబడిపోయిన దీపపు దొన్నెలా కనిపిస్తోంది.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 21

ఇలా శ్రీనివాసరావుకి, రాధకీ మధ్య కొత్త సంబంధం ప్రారంభమైంది. వాళ్ళిద్దరికీ కుదర్చడం వరకే తిప్పరాజు పని అయిపోలేదు. ఆ తరువాత కూడా తిప్పరాజు పాత్ర కంటిన్యూ అయింది. ఎంత చిన్న అవసరం వచ్చినా శ్రీనివాసరావు తిప్పరాజు మీద ఆధారపడేవాడు.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 20

అదే మధ్యవర్తి అయితే కోపం వచ్చినా ప్రదర్శించే వీలు లేదు. కాబట్టి ఇష్టం వున్నా లేకపోయినా వింటారు. అంతేగాక మధ్యవర్తి అయితే సులభంగా కలుసుకునే వీలుంటుంది. ఎవరికీ ఏ సందేహమూ రాదు. కాబట్టి నెలరోజులయ్యే పని పదిహేను రోజులకే అయిపోతుంది.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 19

ఆయనకి టీ, సిగరెట్ల పిచ్చి. అన్నం లేకుండా అయినా వుండగలడుగానీ టీ, సిగరెట్ లేకుండా క్షణం గడపలేడు. సైట్ దగ్గరే రెండు టీ అంగళ్ళు వుండడం ఆయనకి దైవ దర్శనం లభించినట్టయింది.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 18

పాలు ఎలా తేవాలా అని ఆలోచిస్తూ జితేంద్ర గదిలోకి వెళ్ళింది. "గుడ్ మార్నింగ్ మీరు ఇక్కడే వున్నారా?" అతను ఆమెకి విష్ చేసి అడిగాడు. "ఆ" "ఇది నర్సింగ్ హోమా?" పక్కన పరిశీలిస్తూ అడిగాడు.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 17

ఎగిరి దాటాడు. ఇసుకలో పడిన పాదం మెలికపడి నొప్పి పుట్టింది. గట్టు ఎక్కుతున్నాడు. పాదం వేశాడో లేదో ఏదో సర్రున కదిలిన శబ్దం మరో అడుగు వేశాడు. ఈసారి శబ్దంతో పాటు పాదాన్ని ఏదో పట్టుకుని కొరికింది.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 16

ఆ ప్రశ్నకు జవాబు దొరికితే నాకు సుబ్బరామయ్య రెండు బస్తాల ధాన్యం ఇంటికి పంపిస్తాడు. ఆ మరుసటి రోజు నేను ఒక్కదాన్నే సుబ్బరామయ్య ఏటిభూముల దగ్గరికి వెళ్ళాను. అక్కడికి ఎవరూ రాలేదు. ఏ స్త్రీ గానీ అక్కడ అనుమానం పరిస్థితుల్లో తిరగాడలేదు.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 15

ఆ పోస్టు డబ్బాని చూసి ఎవర్ని చూడాలని కోరుకుంటానో వాళ్ళు కనిపిస్తారన్న మాట అదో సెంటిమెంట్ "చూశావ్ గా ఉదయం వెళ్ళి పోస్టుడబ్బాని చూసి నువ్వు కనిపించాలని కోరుకున్నాను. సాయంకాలానికి కనిపించావ్" "అంటే నీకు పోస్టు డబ్బా దేవుడన్న మాట" హాయిగా నవ్వాడతను.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 14

అప్పటికే గోకుల్ పొలం దగ్గరికి వచ్చి దాదాపు గంటైంది. ఈరోజు వస్తుందో రాదోనన్న బెంగ అతన్ని కాల్చుకుతింటోంది. ఆమె వస్తుందన్న ఆశ ఎక్కడో మిణుకుమిణుకుమంటోంది. రాదేమోనన్న నిరాశ కాగడలాగా మండుతోంది. ఒక్క క్షణం కాలు నిలవడంలేదు.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 13

పార్వతమ్మ ఎవర్నో చూసి తన భర్తనుకుంది అని సమాధాన పడింది. మరుసటిరోజు తన భర్త రాగానే.... పెరట్లోకి లాక్కెళ్ళి "నిజమా! కానీ నేను నమ్మలేదు" అని ప్రారంభించి నిన్న జరిగినదంతా చెప్పింది.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 12

ఆమె వేరుశనక్కాయల్ని స్కూళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుని అమ్ముకుంటుంది. ఒక కొడుకు వున్నాడు గానీ వాడెక్కడో దూరంగా బతుకుతున్నాడు. డెబ్బై ఏళ్ల వయసులో కూడా ఆమె తన పొట్టను తానే పోషించుకుంటుంది. ఎవరైనా విడి జంటలు ఆ ఇంటికి వచ్చి రాత్రి అక్కడ పడుకుని వెళుతుంటారు పోతూ పోతూ పదో, పదిహేనో రూపాయలు ఆమె చేతుల్లో పెడుతుంటారు.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 11

త్వరగా ఇంటికి వెళ్ళాలి అనుకుంటూ వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది లిఖిత. టీ అంగళ్ళు మరో ఏడడుగుల్లో వున్నప్పుడు "హలో" అని వినపడితే అటు తిరిగి చూసింది ఆమె. పక్కనున్న మామిడితోపులోంచి వస్తున్న జితేంద్ర కనిపించాడు.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 10

మొత్తం నీకు గుర్తున్న పేర్లన్నీ రాసేయ్ అని అనాలని వున్నా నిగ్రహించుకుంది. రెండు నిమిషాలు దాటి కాలం సెకనులుగా ప్రవహిస్తున్నా ఎవరికీ పట్టడం లేదు. చివరికతను ఆమె ఒడిలో తలవాల్చుకున్నాడు. ఆమె వడిలోని వేడి అతన్ని వెచ్చగా కమ్ముకుంటోంది.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 9

సుమతి బిందెతో నీళ్ళు చేదుకుని వచ్చేసింది. అప్పట్నుంచి మనసు మనసులో లేదు. నెల తప్పితే ఏం చేయాలన్నది ప్రశ్న. అదే భయం గుండెల్లో కాపురం పెట్టేసినట్టుంది. సాయంకాలం ఎప్పుడవుతుందా అని ఎదురుచూస్తోంది. అయిదు గంటల ప్రాంతాన నారాయణ ఇంటికి రావడం కనిపెట్టింది.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 8

"నేనా!" అంది అదో విధంగా సిగ్గులాంటి భయం కళ్ళల్లో కదలాడింది. "నువ్వే- నవ్వు అడిగితే తప్ప ఇవ్వడు. సాయంకాలానికి డబ్బు అందకపోతే ఆ సుభాషిణి నోటికొచ్చినట్టు కడిగేస్తుంది" ఇష్టం లేనట్టు ముందుకు సాగింది సుమతి.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 7

ఆమె షాకయ్యింది ఏమిటి ఇతని మనస్తత్వం? పూటకు గతిలేని వాడు కూడా పెళ్ళాం మీద అజమాయిషీ చేస్తాడు. తనకు చేతనైనంత వరకు బాధ పెట్టాలని చూస్తాడు. లేకపోతే అలా మాట్లాడగలడా? ఆమె మౌనంగా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 6

ఆమె చెప్పడానికి సందేహిస్తున్నట్టు ఓ నిముషం పాటు ఆగింది. ఇక చెప్పక తప్పదని నోరు విప్పింది సబిత. "శేఖర్ తెలుసు కదా మన పక్క పొలం స్వంతదారు. అతనికి రేపు ఈ లెటర్ ఇవ్వాలి" అదన్న మాట  విషయం. తను వాళ్ళిద్దరికీ మధ్యవర్తిగా వుండాలన్న మాట.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 5

"ఆరోజు కనబడ్డావంతే ఎక్కడికెళ్ళావ్?" బావిలోంచి అడగడంతో ఆమె గొంతు కొత్తగా వినిపించింది అతనికి. "ఇక్కడే వున్నాను. రోజూ మీకు నేను కనిపించక పోయినా మీరు నాకు కనిపిస్తుంటారు కదా" అంటే రంగనాయకి చెప్పింది నిజమేనన్నమాట.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 4

"ఎక్కడ చచ్చావే? ఎవరితో కులుకుతున్నావ్? ఏమిటా శబ్దాలు?" అని రంగస్వామి అంత బాధలోనూ పెళ్ళాం మీద ఎగిరిపడ్డాడు. జరిగిందేమిటో ఆ పిల్లకి సగం సగం అర్ధమైంది. ఏదో సర్ది చెప్పింది. సాక్ష్యాలు లేవు కాబట్టి రంగస్వామి అంతకంటే ఏమీ అనలేకపోయాడు.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 3

అతనూ కూల్ గా సమాధానాలు చెప్పడం ప్రారంభించాడు. "నేను అనాధను నేను పుడుతూనే అమ్మా నాన్న తమ పని అయిపోయినట్టు చనిపోయారు. మేనమామ దగ్గర పెరిగాను. గొడ్డుచాకిరీ చేయించుకుని గొడ్డుకారం, సంగటీ వేసేవాళ్ళు ఆ కారం తినేప్పుడంతా మనసు చల్లగా ఉంటుందని
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 2

ఎలాగైనా సరే లిఖితను ఒప్పించాలి. ఈ బంధం నుంచి బయటపడాలి. "పదిగంటలకల్లా తయారయి బయటపడ్డాడు. ఆఫీసులో వున్నా లిఖితను ఎలా ఒప్పించాలి అన్న ఆలోచన తప్ప మరొకటి మనసుకి అందడం లేదు.
You must be logged in to view the content.

ఈ రాత్రి నీకు బహుమతి 1

అప్పుడు టైమ్ పదైంది.   రాత్రి బ్యాగ్ లో ఆ టౌన్ ను సర్ది వెన్నెల జిప్ వేసేసినట్టు చాలా భాగం చీకటిగా వుంది. అక్కడక్కడా మాత్రం వెలుగు చారికలు కనపడుతున్నాయి. వూరంతా తిరిగి, తిరిగి కాళ్ళు నొప్పిపెడుతున్నట్లు గాలి మెల్లగా వీస్తోంది. ఆమె వంటిల్లంతా సర్ది బెడ్ రూమ్ లోకి అడుగుపెట్టింది.
You must be logged in to view the content.