Category Archives: srungara nagaram

శృంగార నగరం 28

 కోపతాపాలు వద్దు గంటసేపు పోట్లాడినా నిముషంలో రాజీ అయిపోవాలి. కొందరు చిన్న విషయాన్నైనా రోజులకొద్దీ సాగదీస్తుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల మీరు సాధించేది ఏమీ లేకపోయినా మీ అమూల్యమైన కాలాన్ని నష్టపోతున్నారు. ఇరవై నాలుగ్గంటలూ ఒకే రూఫ్ కింద నివసించే భార్యాభర్తల
You must be logged in to view the content.

శృంగార నగరం 27

"బ్రా పొడుపు కథలాంటిది. నేర్పుతో విప్పగలిగితే అదెంత సులభమో, ఒడుపు లేకుంటే అంత కష్టం. బ్యాక్ ఓపెనింగ్ కాబట్టి టెక్నిక్ తో విప్పగలగాలి" అని నవ్వుతూ అతని చేతుల్ని వెనక్కి నెట్టింది. అతను చేతులు కదలకపోయేసరికి తనే దాని బంధనాలు తొలగించింది.
You must be logged in to view the content.

శృంగార నగరం 26

వెంకట్రామయ్య చలిజ్వరం వచ్చినవాడిలా వణికిపోతున్నాడు. పెద్ద అగ్నిపర్వతం పగిలి లావా అంతా తనను ముంచేస్తున్నట్టు అతను క్రుంగి పోతున్నాడు. కనుచూపు మేర కనిపించే కొండ పగిలి, ముక్కలై తన సమాధికి రాళ్ళు పేర్చుతున్నట్లు భయపడిపోతున్నాడు. సముద్రం ఓ పెద్ద కెరటమై కత్తుల్ని గుచ్చుకుని తన మీదకు లంఘించుకున్నట్లు వణికిపోతున్నాడు.
You must be logged in to view the content.

శృంగార నగరం 25

అప్పటికి అతను ఏమీ మాట్లాడలేకపోయాడు. ఆమె కొనసాగించింది. "నా మాటలవల్ల చేతలవల్ల నీలో ఈ మార్పు ప్రారంభమైందని వినూత్నను నువ్వు తాకనప్పుడే అర్ధమైంది. నీ ప్రేమను స్వీకరించాలన్న కోరిక కూడా అప్పుడే ప్రారంభమయింది నాలో"
You must be logged in to view the content.

శృంగార నగరం 24

ఆమెకు విషయం తెలుసు కాబట్టి ఏమీ ఎదురుమాట్లాడక చిరునవ్వు నవ్వింది ధాన్య. అంత అజ్ఞానాన్ని చూసి భరించడం కష్టమైనట్లు వర్ష అటూ ఇటూ కదిలింది. సరిగ్గా ఆ సమయంలో మోహన తనవైపు చూడడంతో ఇక ప్ర్రారంభించమన్నట్లు వెంకట్రామయ్య కన్నుగీటాడు.
You must be logged in to view the content.

శృంగార నగరం 23

లోపలికెళ్ళాను. అమ్మ గదిలోకి వచ్చి 'పెళ్ళివారొచ్చారు త్వరగా తయారవ్వు అంది. చీర మార్చుకుని వచ్చి కూర్చున్నాను. అలవాటైన ప్రశ్నలూ- అలవాటైన సమాధానాలు. అరగంటకు ఆ తంతు ముగిసింది.
You must be logged in to view the content.

శృంగార నగరం 22

ఆమె నీలం పూలున్న గ్రీన్ షిపాన్ చీర కట్టుకుంది. వెనక భాగం బాగా కనిపించేటట్టు కుట్టిన జాకెట్ వేసుకుంది. ఆమె వెనక భాగం అంతా విశాలంగా కనిపిస్తూ పెద్దింటి ముందు వేలాడదీసిన టులెట్ బోర్డులా అనిపిస్తుంది.
You must be logged in to view the content.

శృంగార నగరం 21

"ఛీ! ఛీ! సినిమాకు  రావాలంటే ఇదే విసుగు. ఆకతాయి  కుర్రాళ్ళంతా  ఠంచనుగా రడీ అయిపోయి వుంటారు" అంది ధవళ అబ్బాయిల్ని చూస్తూనే నా చెవులో. "ఆ భాస్కర్  చూడు- ఏం స్టయిల్ గా  వున్నాడో, ఏజీ బియస్సీ చదివాడు గానీ  హుందాగా ప్రవర్తించాలని తెలీదు. సాయంకాలమైతే సినిమాకు తయారు."
You must be logged in to view the content.

శృంగార నగరం 20

కాలగర్భంలో కలిసిపోయిన లక్షలాది మంది ప్రేమికులు తనను  ముందుకు తోస్తున్నాట్లు అతను ముందుకు కదిలి- "ఏవండీ!" అంటూ  పిలిచాడు.
You must be logged in to view the content.

శృంగార నగరం 19

తిరుచానూరు సత్రంలో నా పెళ్ళి జరిగిపోయింది. తమాషా ఏమిటంటే ఆడపిల్ల తరపున అన్ని బరువు బాధ్యతలు మోసింది ఉమానే.   పెళ్ళిపత్రికలు  ప్రింటింగ్ కి ఇవ్వడం, వాటిని తీసుకొచ్చి అడ్రస్ లు  రాసి పోస్టు చేయడం, ఇంటికి సున్నం కొట్టడం ఒక్కటనేమిటి అన్నీ అతని చేతుల మీదుగానే జరిగాయి.
You must be logged in to view the content.
Page 1 of 3
1 2 3