Category Archives: నిర్మల టీచర్

నిర్మల టీచర్ 74

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 74 లావణ్య తన ని అలాగే తదేకం గ గమనిస్తూ ఉండటం తో " ఏంటి ..ఎదో కొత్తగా చూస్తున్నావ్ " అంది నిర్మలమ్మ నవ్వుతు
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 73

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 73 బాబు ఏడవడం తో నిర్మలమ్మ కి కూడా గబుక్కున మెలుకువ వచ్చింది . పక్కన లావణ్య లేకపోవడం గమనించి , బాబు ని
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 72

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 72 అపుడు భాష " మీ అత్తాకోడళ్ళకి మాములు శిక్షలు చాలావే...మగాళ్లని చంపుకొని తినడానికి పుట్టారు మీరు.." అని మల్లి లావణ్య
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 71

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 71 ఆచారి నోటి పని చాల మెత్తగా ఉంది. ఇదేపని రెడ్డి వాళ్ళు చేసినపుడు కొంచం నొప్పిగా,మంటగా అనిపించింది. కానీ ఆచారి
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 70

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 70 బాషా కూడా ఆచారి చేసిన పనికి కోపం గ చూసాడు . ఆచారి చిన్న బుచ్చుకుంటూ , తల దించుకున్నాడు . ఇది అంతాచుసిన లావణ్య
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 68

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 68 జోరుగా వర్షం పడుతూ ఉంది . సాయంత్రం 6 గంటలు దాటిపోయింది. బాగా ముసురు పట్టి ,చీకట్లు కమ్మేశాయి .దానికి తోడు
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 67

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 67 ఆ పోటు కి అప్పటికే నిక్కీ ఉన్న ఆమె చను మొనలు , తుఫాను దెబ్బకి చిగురు టాకుల్లా వణికాయి . మైకం కమ్మి,కళ్ళు సగం మూతలు
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 66

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 66 వెంటనే రామిరెడ్డి చాలాసేపు కసిగా నాకడం వల్ల, వాళ్ళ చంకల్లో చెమట రుచి తగ్గిపోవడం తో , ఇద్దరినీ వెనక్కి తిప్పి నిలబెట్టాడు
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 65

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 65 సరోజ వచ్చి లావణ్య పక్కన మంచం కింద కూర్చొని " అమ్మ ....రెడ్డెమ్మ ...కోడలి సళ్ళు చూడాలని ఇందాకటి నుండి ఆశ పడుతున్న
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 64

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 64 అత్తాకోడళ్లలో ఉన్న కామ ఆలోచనల స్థానం లో కుటుంబ విలువలు వచ్చి నిలుచున్నాయి. వాళ్ళ ఇద్దరి ముఖ భావాలూ
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 63

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 63 సరోజ వెనక నుండి లావణ్య జాకెట్ హుక్స్ విప్పడానికి చెయ్యి పెట్టబోగా ,రత్నం సర్జ చెయ్యి మీద కొట్టి " నువ్వు నోర్ముసుకో...లావణ్య కి
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 62

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 62 రామిరెడ్డి నులక మంచం మీద కూర్చున్నాడు. ఇంకొకరు కూర్చునే ప్లేస్ ఉంది కానీ..అక్కడ ఇంకొక్కరు కూర్చుంటే, మిగతా
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 61

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 61 ఆ ఆటో లో డ్రైవర్ వెనక ప్రయాణికులకు బోర్ కొట్టకుండా ఉండేందుకు ఒక చిన్న స్క్రీన్ ఫిట్ చేసాడు. దాంట్లో అప్పుడపుడు
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 60

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 60 వెంటనే రత్నం పక్కకి వెళ్లి లావణ్య కి ఫోన్ చేసింది . రత్నం దగ్గరనుండి ఫోన్ రాగానే లావణ్య చాల సంతోషపడింది. ఎందుకంటే
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 59

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 59 రత్నం నవ్వుతు "ఎదో సరదా కి చేశాను లే ...ఏమి అనుకోమాక " అని నిర్మలమ్మ భుజం మీద చెయ్యి వేసి అనునయిస్తూ ..." అయినా
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 58

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 58 నిర్మలమ్మ కిందకి రావడంతో అప్పటిదాకా వంట గదిలో మాట్లాడుకుంటూ ఉన్న కోటిరత్నం లావణ్య సడన్ గా మాట్లాడడం
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 57

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 57 ఇంతలో గేటు తీసిన శబ్దం రావడంతో లావణ్య వంటగది లో నుండి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి కిటికీ లోంచి తొంగి చూసింది.
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 56

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 56 "నిజం చెప్పాలంటే ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే... రామ్ రెడ్డి నన్ను గదిలోకి బలవంతంగా తీసుకెళ్ళాడు... వెళ్ళగానే పంచ తీసేసి
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 55

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 55 వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లేసరికి పని మనిషి బాబు ని పడుకోబెట్టి ఇంటికి వెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉంది. బాబు నిద్ర పోతూ ఉండేసరికి
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 54

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 54 లావణ్య కి కూడా ఆ ప్రయాణం కొత్తగా అనిపించింది. తను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కార్లో వెళ్తుంది. కార్ డ్రైవర్ ఉంటాడు కాబట్టి
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 53

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 53 వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య ఇరుక్కుని కూర్చుని ఉన్న" సరోజ తనని ఎందుకు తెలుస్తుందో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు సరోజ లేచి నిలబడి
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 52

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 52 ఈ లోగ బయట సైకిల్ ఆపిన శబ్దం వినిపించింది,,,రత్నం ఏడుపు ఆపి మొహం తుడుచుకొని, నిర్మలమ్మ ని పక్క రూమ్ లోకి
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 51

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 51 లావణ్య ని దగ్గర ఉండి బస్సు ఎక్కించింది నిర్మలమ్మ,,సమయం దాదాపు 7 అయి మసక చీకట్లు కమ్ముకున్నాయి
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 50

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 50 ఈ లోగ నిర్మలమ్మ బడి వైపు రాసాగింది,,అది గమనించిన ఆచారి "అదిగో,,వస్తుందమ్మా,,మీ శ్రీ శ్రీ అత్తగారు
You must be logged in to view the content.

నిర్మల టీచర్ 49

telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 49 "నాకు ఆలా అలవాటు లేదు పంతులు గారు।।అలంటి అవసరం ఎపుడు రాలేదు,,,అత్తయ్య వచ్చా ఏవో ఒకటి చెయ్యాలి"అంది
You must be logged in to view the content.
Page 1 of 3
1 2 3