Category Archives: Moju Padda Maguva

మోజు పడ్డ మగువ 31 Last part

ఎక్కడ చూసినా చావు భయం, చావు భయం చివరికి న్యూస్ రీడర్ల ముఖంలో కూడా అదే భయం. సాయంకాలం అయిదయింది. ఒక్కసారిగా నిశ్శబ్దం. అందరూ టీవీల మీద చేరిపోయారు. మొత్తం ప్రపంచమే మునికాళ్ళమీద నిలబడి కాలంలోకి తొంగిచూస్తున్న క్షణాలు.
You must be logged in to view the content.

మోజు పడ్డ మగువ 30

మొత్తం భూమి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విడిపోతుంది. మనుషులంతా ఆ విస్ఫోటనానికి మరణిస్తారు. మనిషి ఇంతకాలంగా నిర్మించుకున్న నాగరికతంతా క్షణంలో బూడిదై పోతుంది. ఈ భవంతులు. ప్రాజెక్టులు, ఫ్యాక్టరీలు సర్వం నాశనమైపోతాయి. ముక్కలు ముక్కలుగా విడిపోయిన భూమి విశ్వంలోకి విసిరివేయబడుతుంది.
You must be logged in to view the content.

మోజు పడ్డ మగువ 29

ఎంతసేపటికి లేచామో తెలియదు. ఒకరినొకరు చేతులు పట్టుకుని నడిచాం. ఇల్లు దగ్గర పడుతుండగా చేతులు వదిలేశాం. వాడు మౌనంగా వెళ్ళిపోయాడు. నేను స్నానాల గదిలోకి దూరాను.
You must be logged in to view the content.

మోజు పడ్డ మగువ 28

టీవీ కొనమంటే వికారంగా ముఖం పెట్టి వికృతమైన వాదన చేసిన అశోక్ కంటే నా ఈ చిన్న మాధవుడు ఎంతో అందంగా, ఆత్మీయంగా కనిపించాడు. వాణ్ని అలానే ముందుకు లాక్కుని ఎదలో దాచుకోవాలనిపించింది. వాడి ప్రేమకు తట్టుకోలేకపోయాను. కానీ అలా చేష్టలుడిగి నిలబడిపోయాను. నా కళ్ళల్లో నీళ్ళు చూసి వాడు చలించిపోయాడు.
You must be logged in to view the content.

మోజు పడ్డ మగువ 27

వాడు మాట్లాడలేదు. ఎందుకనో వాడు మూడీగా అయిపోయాడు. ఏదో తెలియని సంచలనం వాడ్ని మెల్లగా వణికిస్తోంది. "ఏమైందిరా వెధవా?" అని మందలిస్తున్న ధోరణిలో అడిగాను. "ఏమీలేదు" అని నసిగాడు. కాసేపటికి సర్దుకున్నాడు. మధ్యాహ్నం హోటల్లో ఏదో తిన్నామనిపించి, సాయంకాలం తిరిగి బయలుదేరాం.
You must be logged in to view the content.

మోజు పడ్డ మగువ 26

"నీకా" అడిగింది సూర్యాదేవి. "ఆఁ నేనూ మనిషినే, ఎప్పుడో ఆరేళ్ళ క్రితం జరిగిన సంఘటన. అప్పుడలా ప్రవర్తించి వుండకపోతే నా జీవితంలో మచ్చ లేకుండా వుండేది. కానీ ఆ మచ్చ లేకుండా వుంటే బహుశా నేను చచ్చిపోయి వుండే దాన్నేమో కాబట్టి మనిషి ప్రవర్తనని మంచీ చెడుల కోణంలోంచి చూడాలి" "కరక్టే ఏం జరిగిందో చెప్పవా?"
You must be logged in to view the content.

మోజు పడ్డ మగువ 25

ఉరుములు, మెరుపులు ఒక్కసారిగా తగ్గినట్లనిపించింది. హమ్మయ్య అని గుండెల్నిండా గాలి పీల్చుకుంది. బజారులో ఏవో రెండు మూడు కాస్మటిక్ ఐటమ్స్ కొని ఇంటికి వచ్చేసింది. ఇంట్లో జగదీష్ లేడు. మోల్దింగ్ పోయాల్సిన పని వుందని రాత్రికి రానని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. సిటవుట్ లో చైర్ వేసుకుని కూర్చుని, పుస్తకం చేతబట్టుకుంది సూర్యాదేవి.
You must be logged in to view the content.

మోజు పడ్డ మగువ 24

అలానే అయిదురోజులు గడిచిపోయాయి. పెళ్ళికి కావలసిన నా బట్టలన్నీ కూడా నేను లేకుండానే తెచ్చేశారు. పెళ్ళి చాలా సింపుల్ గా చేయాలనుకున్నారు కాబట్టి హడావుడేం లేదు. ఆ సమయంలో తెగులు తగిలిన కోడిలా అయిపోయాను నేను ఏమీ తోచడం లేదు.
You must be logged in to view the content.

మోజు పడ్డ మగువ 23

బావి దగ్గరికి బట్టలు తీసుకుని బయల్దేరాను. బిగుతైన బ్రా స్పర్శ చాలా బావుంది. గౌతమ్ అక్కడంతా వేళ్ళతో రాస్తూ చక్కిలిగింతలు పెడుతున్నట్లే వుంది. ఆనందంతో ఎద పొంగడంవల్ల బ్రా హుక్ పట్టక నేపడ్డ అవస్థనంతా అతనితో చెప్పి నవ్వు కోవాలనిపించింది. బావి దగ్గరికి చేరుకున్నాను.
You must be logged in to view the content.

మోజు పడ్డ మగువ 22

ఇలా మాట్లాడేవాడు మిత్రుల దగ్గర. వాడికి పెళ్ళయి కవిత మా వూరికి కోడలిగా వచ్చింది. మొదటిరాత్రి నుంచే వాడు తన థీరిని ప్రాక్టీస్ లో పెట్టాడు. "నువ్వు పెద్ద అందంగా లేవు ముక్కు ఒక్కటి బావుందనుకో, మిగిలిన పార్ట్ లన్నీ ఎబ్బెట్టుగా వున్నాయి. పెళ్ళిచూపుల్లో నువ్వు నాకేమీ నచ్చలేదు.
You must be logged in to view the content.
Page 1 of 4
1 2 3 4