Category Archives: మనసున మనసై

మనసున మనసై 13

telugu stories kathalu మనసున మనసై 13 వంటింట్లో వంట మనిషికి  పురమాయిస్తున్న ఆవిడ ఓసారి బయటికి వచ్చి 'వచ్చావా, వెళ్ళు, వాసంతి గదిలో వుంది' అంది.
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 12

telugu stories మనసున మనసై 12  'ఓ, ఐలవ్ ఓల్డ్ సాంగ్స్. నాదగ్గర లత హేమంత్ కుమార్, రఫి అన్ని పాతపాటలు వున్నాయి. గజల్స్ అన్నీ కూడా యిష్టం.'
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 11

మనసున మనసై 11  'ఏం లేదు బాగానే వుంది. రాత్రి ఏదో పార్టీకెళ్ళాను. పడుకోవడం ఆలస్యం అయింది.'దమయంతి అత్తవారి బంధువుల పెళ్ళికేనని దమయంతి
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 10

మనసున మనసై 10  'శ్రీధర్, ఓసారి ఇంట్రడ్యూస్ చెయ్యకూడదూ-అంత అందమైన అమ్మాయిని పరిచయం చేసుకునే అదృష్టానివ్వరాదు యీ మిత్రునికి'.
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 9

మనసున మనసై 9  తండ్రి ఆఫీసు నుంచి డైరెక్ట్ గా నర్సింగ్ హోముకు వచ్చాడు. తండ్రి రావడంతో తడబడింది జయంతి మొహం ముడుచుకుని
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 8

మనసున మనసై 8  'ఓ అదా అర్ధం అయిందిలే...' ఇంకా ఏదో చెప్పేలోగా జయంతి ఇల్లు వచ్చింది- జయంతి డోరు తెరిచి దిగి 'థాంక్స్ ఫర్ ది లిఫ్ట్- గుడ్
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 7

మనసున మనసై 7   "ఓ సారీ, చాలురా బాబూ మీ జోకులతో హోటలు అదరగొట్టేస్తున్నాం. పల్లెటూరి బైతులనుకోగలరు....' శ్రీధర్ నెమ్మదిగా అన్నాడు. అంతే కాసేపు
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 6

మనసున మనసై 6    'నే చచ్చే వరకు పోదు' కసిగా అంది జయంతి. దమయంతి నవ్వింది. 'అక్కా చిన్నప్పటి సుమతి పద్యం గుర్తు తెచ్చుకో. 'తన కోపమే తన శత్రువు
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 5

మనసున మనసై 5  'డోంట్ బీ స్టుపిడ్' మొహం ఎర్రబడగా అంది జయంతి.ఉషారాణి సరదాగా అన్న మాటలు జయంతి మనసులో ఆశల బీజం నాటినట్లయింది.
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 4

మనసున మనసై 4  "మీ అక్క నన్ను చేసుకోవడం నాకు వరం అయిందనుకుంటున్నాను" తమాషాగా అన్నాడు. "ఎందుకు?" ఆశ్చర్యంగా చూసింది దమయంతి.
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 3

మనసున మనసై 3  “అమ్మా తల్లీ మమ్మల్ని కాస్త ప్రశాంతంగా బతకనీయవా, ఏదో ఓ గోల చెయ్యందే నీకు నిద్దర పట్టదా…’ పద్మావతి చేతులెత్తి నమస్కారం చేస్తూ అంది. ‘ఇంక మీరంతా ప్రశాంతంగా నిద్రపోవచ్చు. నా బాధుండదు మీకింక’ హేళనగా అంది. వాసంతి చెల్లెలి చెయ్యిపట్టుకొని బతిమలాడే ధోరణిలో’ జయా ఇంత కోపం, తొందరపాటు పనికిరాదు. పెళ్ళికావాల్సిన దానివి. ఇలా ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోతే నలుగురూ ఏమంటారే. ఊర్లో తల్లి తండ్రి ఉండి ఏ హాస్టల్ లోనో ఉంటే లోకం ఏమనుకుంటుందో తెలియదా…”… Read More »

మనసున మనసై 2

మనసున మనసై 2  ‘హు- దానికసలు ప్రపంచ జ్ఞానం లేదు. లైఫంటే పుస్తకాలు, సినిమాలల్లోలా వుంటుందనుకుంటుంది. ఇలా వచ్చిన సంబంధం అలా తిప్పి కొడితే యింకెవరు అసలు రారు. అప్పుడే యిరవై ఎనిమిది వచ్చాయి. తనకు తోచదు చెపితే అర్ధం చేసుకోదు.’ వాసంతి ఆవేదనగా అంది. “పోనీ తనంతట తాను నచ్చిన వాడిని వెతుక్కుని చేసుకోవచ్చుగా, అమ్మావాళ్ళేం వద్దనలేదుగా’ దమయంతి అంది. ‘అమ్మ, నాన్న యింక సంబంధాలు చూడడం మానేస్తే సరి అపుడు తెలిసొస్తుంది.’ ‘నాన్న యింకో రెండు మూడేళ్ళకి రిటైరవుతారు.… Read More »

మనసున మనసై 1

మనసున మనసై 1   జయంతి ఆఫీసుకి తయారై డైనింగ్ టేబిల్ మీద లంచ్ బాక్స్ బ్యాగులో పెట్టుకుంటుంటే “ఇవాళ నాలుగ్గంటలకల్లా ఇంటికి రా” అంది కాస్త భయపడుతూనే పద్మావతి, జయంతి చటుక్కున తల్లివంక చూసి “ఎందుకు? మళ్ళీ ఏ తల మాసినవాడొస్తున్నాడట పెళ్ళి చూపులకి” వ్యంగ్యంగా ఎత్తిపొడుస్తూ అంది. “ఏ తల మాసినవాడో, మా తాహతుకి తగిన వాడినే చూశాం. తలమాసినవాడట, నీలాగే బ్యాంక్ లో ఉద్యోగం చేస్తున్నవాడే. నీ కంటికి ఆనడంలేదా” పద్మావతి కాస్త కటువుగా అంది. “ఎవరు!… Read More »