Category Archives: ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ

ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 167

telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 167 అత్తో! అత్తమ్మ కూతురో – 2! “ఏమిటి విన్నూ! టెన్షన్ వదిలింది అంటున్నావ్?” అంటూ అనుమానంగా స్వానీ అడిగింది!
You must be logged in to view the content. 2 0

ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 166

telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 166 అత్తో! అత్తమ్మ కూతురో -1!  అందరూ చూసేసరికి, ఇత్సీ, స్వానీ ఎడమొహం పెడమొహంగా రుసరుసలాడుతూ వస్తున్నారు!
You must be logged in to view the content. 1 0

ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 165

telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 165 సైకో అత్త - కింకీ కోడలు!  అనూ, ఇత్సీ వాళ్ళమ్మ అబెనిని తీసుకొచ్చేస్తోంది అని అనుకుని, ఎట్లా అయినా ఇంద్రజాదేవి
You must be logged in to view the content. 1 0

ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 164

telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 164 ష్! గప్-చుప్! అల్లుడొస్తాడు!  ఒకసారి ఇంద్రజ కేసి తేరిపార పైనుంచి కిందదాకా చూశాను! పిటైట్ పెర్సనాలిటీ!
You must be logged in to view the content. 2 0

ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 163

telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 163 జంగ్లీ కహానీ!  లల్లీ ఎప్పుడైతే ఫుట్బాల్ ఆడడం మొదలెట్టిందో వాడు గట్టిగా అరుస్తూ అటూ ఇటూ దొర్లడం మొదలెట్టాడు!
You must be logged in to view the content. 1 0

ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 162

telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 162 నాగాలాండ్లో నరమేధం - 4!  చెప్పినట్టుగానే అనూ అయిదో నిముషంలో ఫైరింగ్ మొదలెట్టేసింది! ఆ తర్వాత
You must be logged in to view the content. 1 0

ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 161

telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 161 నాగాలాండ్లో నరమేధం - 3!  ఛెళ్ళుమనిపించగానే, అందరమూ షాక్లో ఏం మాట్లాడాలో కూడా అర్థం
You must be logged in to view the content. 1 0

ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 160

telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 160 అడవిలో ఆరుగురు అందగత్తెలు!  “అత్తలూ! అట్లా నోళ్ళు బిగపెట్టి మరీ పిసికుంచుకోకపోతే, ఇంద్రలోకములో
You must be logged in to view the content. 1 0

ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 159

telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 159 అడవిలో అప్పం బప్పం!  నేను టెంటులో దూరి కింద వేసిన బ్లాంకెట్ మీద కూర్చున్నానో లేదో స్వానీ-పుష్పా ఇద్దరూ
You must be logged in to view the content. 1 0

ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 158

telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 158 నాగాలాండ్లో నరమేధం - 2!  వాడిని చూస్తూనే, “చిక్నా మచ్చా! నువ్వేంట్రా ఇక్కడ? ఎక్కడో చెన్నై లో బుద్ధిగా ఏసీ రూంలో
You must be logged in to view the content. 1 0

ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 157

telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 157 ఇత్సీ ఇతిహాసము!  నాకు తెలుసుగా నా చెయ్యీ,నాలుకా సంగతి! నేను నా అంతట నేను పెడితేనే అవి మ్యాజిక్ చేస్తాయి!
You must be logged in to view the content. 1 0

ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 156

telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 156 నాగాలాండ్లో నరమేధం - 1!  నేను బయటకొచ్చి దమ్మేసుకుని సిగరెట్ పారేసి ఇంట్లోకి వస్తూ ఉండేసరికి, మెట్లమీద ముగ్గురు
You must be logged in to view the content. 1 0

ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 155

telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 155 ఆల్రౌండ్ కుమ్ముడు!  “ఆగండాగండి! ఇంకో స్టాట్యూటరీ వార్నింగ్ ఇవ్వాలి మీకు! దీనికి చిర్రుదొబ్బింది అంటే ఇదిప్పుడు
You must be logged in to view the content. 1 0

ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 154

telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 154  మొడ్డతో మోక్షం!  మరి వాడి పొగరు చూపించడా! ఇద్దరు ప్రౌఢలు! ముగ్గులు పడతులు! ఒక కన్నె! ఆరుగురు తమ
You must be logged in to view the content. 1 0

ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 153

telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 153 జన్మ రహస్యం-1  తనకేసి చూసి నవ్వుతున్న రోజాని కోపంగా చూస్తూ గంగ “పదండి… జాగింగ్ చేద్దాం”
You must be logged in to view the content. 1 0

ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 152

telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 152 నాగరాజోపాఖ్యానం!  అంత పెద్దాయన పసిపిల్లాడిలా కంట నీరు పెట్టుకోవడం చూసిన మేము ముగ్గురమూ షాక్లో ఉంటే,
You must be logged in to view the content. 1 0

ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 151

telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 151 నల్లంచు తెల్లచీర!    నాదసలే శ్రీదేవి ఫిజిక్! పైనా కిందా సమానమైన వాస్తులతో ముసలోడికి కూడా పిచ్చెక్కించే
You must be logged in to view the content. 0 0

ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 150

telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 150  హైవే మీద కామక్రీడలు-2!  అప్పుడే పొద్దున్నే గుడికొచ్చే భక్తులకోసం టీ-కాఫీ ఇడ్లీ రెడీ చేస్తున్నారు! గర్మాగరం ఇడ్లి
You must be logged in to view the content. 0 0

ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 149

telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 149 హైవే మీద కామక్రీడలు-1!  రెండు మీటర్లు కూడా పోకముందే “లల్లీ కారాపవే” అన్నాను! అది బ్రేక్ వేసి “ఏమిటీ
You must be logged in to view the content. 0 0

ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 148

telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 148  గంతకు తగ్గ బొంత  ఎప్పుడైతే పారూ అమ్మ చంక నాకడం మొదలెట్టిందో, పెద్దీకీ మూడోచ్చి, దాని సళ్ళు అదే పిసుక్కుంటూ
You must be logged in to view the content. 0 0
Page 1 of 6
1 2 3 6