Category Archives: పెళ్ళికాని ప్రసాదు

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 32

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 32 ఆమె ఆవేశపు అలలు చల్లబడ్డాక ప్రసాదు తన చేతి వేళ్ళను ఆమె బొక్క లోంచి బయటకు తీస్తూ, చిక్కగా తీగెలు సాగుతున్న పూకు
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 31

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 31 పతి మెల్లగా తల్లి బంధనం ని విడిపించుకొని, ఆమె అతడి ఉద్దేశ్యాన్ని గ్రహిస్తూ తొడలు కాళ్ళు విప్పార్చి పరు స్తూంటే, ఆ మొలలో చేరి కూర్చున్నాడు..
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 30

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 30 “హ్మ్మ్..అన్నయ్య..అదే నాన్నను, నేను అన్నయ్య అనే పిలవవచ్చు కదా.. తను నువ్వు కన్న మొదటి బిడ్డ నేను రెండో వాడిని కాబట్టి
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 29

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 29 కొడుకు తన నగ్న శరీరాన్ని అలా ఆకలి నిండిన కళ్ళతో తేరి పారి చూస్తూంటే..సత్యవతి లోని ఆడ నరాలు జివ్వు మన సాగాయి..
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 28

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 28 అక్కడికి ఆ స్క్రిప్ట్ అయిపోయింది... చదవటంలోనే మునిగి వున్న పతి, ఆ సంకలనం ముగిసిపోయింది గ్రహిస్తూ షాక్ అయ్యాడు..
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 27

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 27 వాడు నేను అనుకున్న దాని కన్నా ఎక్కువగానే ఉలిక్కి పడ్డాడు..ఖంగు తిన్నాడు.. సోఫా లోనే నాకు కొంచం ఎడంగా జరిగిపోతూ
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 26

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 26 వాడు వచ్చే లోపల నా పనులన్నీ ముగించేసుకొంటూ పనికి వెళ్ళటానికి తయ్యారీలు పూర్తి చేసుకున్నాను.. వాడొచ్చినప్పుడు
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 25

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 25 పతి నిద్రలేచే సరికి 7 రాత్రి గంటలవుతూ వచ్చింది...అమ్మతో తన సరసాలు వర్ణిస్తూ పెళ్ళాం తన చేత యెన్నడూ ఎరుగనంత
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 24

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 24 రాత్రి పెళ్ళాం మైకంలో (యెప్పటి లాగానే) పడి, పెళ్ళాం చెబుతున్న వాటికన్నిటికీ తను తలవూపానని అని పించ
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 23

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 23 ఇద్దరిలో కామం ఉరకలు వేస్తోంది..ఊపిరులు బలంగా తీసి వదులుతున్నారు..గదంతా వేడిగా వుంది..
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 22

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 22 వెంట్రుకలనేవి లేకుండా నున్నగా వుబ్బెత్తుగా వున్న పూకు దిమ్మను అరచేత రాస్తూ..దప్పంగా అంటించ బడిన పనస తొనల్లా
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 21

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 21 ఆ పోసిషన్ లో నిటారుగా నిక్కిన వాడి కుర్రదనం కమలకి గడ్డం క్రింద గొంతు దగ్గిర గుచ్చుకుంటోంది..
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 20

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 20 ఆ రాత్రి 11.30 గంటల వేళకి వినయ్ కి దాహం వేసి నిద్రలేచాడు..మంచం దిగి కళ్ళు నులుముకుంటూ నీళ్ళు తాగాలని
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 19

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 19 కొద్ది క్షణాలకే ఆగలేనంత కామ శిఖరాలకు చేరుతూ, ఆగలేకపోతూ, ఆమె పువ్వు అతని పోటు కోసం రగలి పోతూంటే,
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 18

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 18 అప్పటి నుంచి ఆమె దృష్టిలో రంగన్న తన పాలేరు కాదు..తన వంటికి, ఆడతనానికే, మక్తాదారుడు అన్న అభిప్రాయం
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 17

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 17 ఆమె కళ్ళు అతని కళ్ళ లోకి సూటిగా చూస్తూండగా, రంగన్న కళ్ళు బెదిరి నట్టుగా, అటూ ఇటూ అమాయకం గా, కదులుతున్నాయి...
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 16

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 16 అది లోపలికంతా దిగిపోతూంటే.. “అబ్బా..ఎంత సుకం..మ్మ్..”అని పరవశంగా కళ్ళు తేలవేస్తుంది..
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 15

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 15 ఆ సుమధుర స్వప్న విధానమెట్టిదనిన...తల్లీ దండ్రులు తన పెళ్లి నిశ్చితార్ధంకి ఒంగోలు వెళ్ళుతున్నాము, నువ్వు డైరెక్ట్ గా అక్కడికి రావాలి,
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 14

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 14 అలాంటి ముద్దొచ్చే ఆమె బొద్దైన సీటుని చూడగానే, పతికి మళ్ళీ మూడ్ వచ్చేసింది.. రెండు నిండు పున్నమి నాటి
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 13

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 13 భోజనాల దగ్గిర పతి భార్యతో ప్రసాదు ప్రసక్తి తెస్తూ “తనకి వుండేందుకు వసతి వెతికి పెట్టాలి తానిక్కడ వుండే కొద్ది నెలల కైనా..నీకు
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 12

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 12 అన్నపూర్ణ నవ్వుతూ, మళ్ళీ గిరిజ తల మీద వొకటిస్తూ “అదే మరి అనుభవం లేనిదానివి..అలాగే అనుకుంటావు
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 11

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 11 సత్యవతి పతికి అన్నపూర్ణకి శాస్త్ర ప్రకారం శోభనం యేర్పాటు చేసింది..Steamy శోభనం రాత్రి అయ్యాక, మరునాడు ఉదయం
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 9

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 9 పతి మరి వుండబట్టలేక క్షణకాలం చన్నుని చీకేది నిలిపి, వొకచేతిని తన ప్రియురాలి గుద్దల మీద, మరోదాన్ని ఆమె వీపు
You must be logged in to view the content.

పెళ్ళికాని ప్రసాదు 8

telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 8 వంటింట్లోకి చేరుతూనే పతికి, అన్నపూర్ణ వంట గట్టు దగ్గిర నిలబడి, అటు తిరిగి ఏమో చేస్తూ కనపడింది..
You must be logged in to view the content.
Page 1 of 2
1 2