Category Archives: వంశాచారం

వంశాచారం 53

naa telugu kathalu వంశాచారం 53 అపార  సంపద వెల కట్టలేని వజ్రాలు మణులు బంగారు ఆభరణాలు అంతకు మించి అతిలోక సౌందర్యాన్ని కలిగిన మాలిని
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 52

naa telugu kathalu వంశాచారం 52 ఇలా దెంగుతున్న జయపాలుడు అమ్మ సళ్ళను వదిలి ఆమె చేతులను  ఎనకకు జరిపి మాలిని సంకల దగ్గర వున్ననల్లని 
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 51

naa telugu kathalu వంశాచారం 51 గది లో పూర్తి నగ్నంగా మారిపోయిన తల్లి కొడుకులు  ఒకరికి ఎదురుగా ఒకరు నిలుచుని దగ్గరకు వచ్చి వాటేసుకొని  పాముల్లా
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 50

naa telugu kathalu వంశాచారం 50 మాలిని కళ్ళు మూసుకొని పెదాలను కొరుక్కుంటూ వాడి కుడుపులను ఆస్వాదిస్తూ  చేతి వేగాన్ని పెంచి
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 49

naa telugu kathalu వంశాచారం 49 తెప్ప చేరుకోగానే భద్రుడు తన చేతిలో వున్న తెడ్డు తో  సుబ్బమ్మ తల   మీద బలం గా కొట్టి నీటిలో పడిపోయేలా
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 48

naa telugu kathalu వంశాచారం 48 ఆమె ఇప్పుడు వద్దు బయట  మీ అమ్మపిల్లలు ..వున్నారని గుసగుసగా చెబుతూ వాడి నుంచి తప్పించుకోవడానికి 
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 47

naa telugu kathalu వంశాచారం 47 బయటకి పొక్కదుమీరు నిశ్చింతగా ఉండొచ్చు .  ముందు ముందు మీకు నా నుంచి ఎటువంటి  సహాయం 
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 46

naa telugu kathalu వంశాచారం 46 జయపాలుడికి అమ్మ పై భాగం  లో రవిక లేక పోవడాన్ని గమనించాడు. రెండు నిలువెత్తు ఖర్జురపు గింజలు
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 45

naa telugu kathalu వంశాచారం 45 లోపలున్నవీరిద్దరి కామానికి ప్రతీకలాబయట అంతకంతకు పెరిగి పోతున్న వర్షపు గాలికి  తెరిచి వున్నకిటికీ
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 44

naa telugu kathalu వంశాచారం 44 తన ప్రాణాలను సైతం విడవడానికి తెగించిన భద్రుడు దుడుకుగా వ్యవహరించకుండా  కాలావకాశం కోసం ఎదురు చూడటానికి
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 43

naa telugu kathalu వంశాచారం 43 మూడవ రోజు:   .మాలిని దేవి ఆ రోజు సాయంత్రం వరకు రెండు సార్లు  జయపాలుడు తో జాగ్రత్తగా  ఎటువంటి పొరపాటు జరగకుండా
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 42

naa telugu kathalu వంశాచారం 42 తల్లి తొడలు తాకే అవకాశం చేజారీపోయినా కూడా  పాల తో నిండి వున్న ఇంకో సన్ను వాడికి ఊరట నివ్వసాగింది
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 41

naa telugu kathalu వంశాచారం 41 వాడు అలా  సళ్ళను కుడుస్తున్నపుడు వాడి నాసికాలనుంచి  విడుదలవుతున్న శ్వాస మాలిని దేవి 
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 40

naa telugu kathalu వంశాచారం 40 సళ్ళ కుడుపులతో కలుగుతున్న  సుఖానికి మాలిని దేవి శరీరం ఒక్కసారిగా పులకిస్తూ ..పుండరీకులు ఎంత రసికులు
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 39

naa telugu kathalu వంశాచారం 39 మాలిని దేవి ని పూర్తి నగ్నం గా చేస్తున్నచేతులు  తన బిడ్డచేతులని అనుకొన్న ప్రతిసారి   తన దేహానికి తగిలినప్పు
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 38

naa telugu kathalu వంశాచారం 38  కాలం లో ఆడవారు తమ ఇంటికి విచ్చేసిన  విశిష్ట అతిధులకు పడకసుఖం అందిoచే సాంప్రదాయం ఉండటం
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 37

naa telugu kathalu వంశాచారం 37 మాలిని దేవి  వజ్రాల   వ్యాపారం చేసే మేఘనాధుడి భార్య.. మేఘనాధుడు  తన యాభయ్యోవ యేట  ఒక సాధారణ
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 36

naa telugu kathalu వంశాచారం 36 విక్రముడు  కళ్ళు మెల్లగా మూసుకుపోతుండగా..  ఇద్దరు కూడా చిన్న చిన్న అణువులలాగా విడిపోతూ గాలి
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 35

naa telugu kathalu వంశాచారం 35 .రంగరాజన్  గొప్ప మేధావి కానీ బయట వారికి ఆయనో  పిచ్చి మాలోకం లా కనిపించేవాడు.భర్తను కోల్పోయాక 
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 34

naa telugu kathalu వంశాచారం 34 ఆ  ఇద్దరమ్మాయిలు  ఒకరి ముఖాలు ఒకరు తృప్తిగా చూసుకొని   మండపం లో  ఇంకా కొన ఊపిరితో మిగిలిన కాముడిని  
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 33

naa telugu kathalu వంశాచారం 33 కాసేపు నోరు దెంగిన కాముడు నోటిలోనుంచి  మొడ్డను తీసి కిందకు జరిగాడు.  సళ్ళ దగ్గర కూర్చుని వాటిని అటు
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 32

naa telugu kathalu వంశాచారం 32 అది ఒక పాడు పడిన పురాతనమైన మండపం లా  ఉందిఎందుకంటే కొన్ని దశాబ్దాల కి పూర్వం అక్కడ ఊర్వశి అనే ఒక రాణి
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 31

naa telugu kathalu వంశాచారం 31 నల్లని గుబురు  వెంట్రుకలతో వుండి ఘాటైన చమట వాసన తో వున్న ఆమె సంకలు ను విక్రముడు నాకుతూ తనకి
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 30

naa telugu kathalu వంశాచారం 30 దీని కోసమే ఎదురు చూస్తున్న రత్తాలు  వాడి కళ్ళ లోకినవ్వుతూ  చూస్తూ... అబ్బాయి గారికి ఇప్పటికి గాని ధైర్యం రా
You must be logged in to view the content.

వంశాచారం 29

naa telugu kathalu వంశాచారం 29 ఇక్కడ సుశీల మరియు దేవకీ తమకు మిగిలి వున్న ఏకైక కుమారుల గురించి తల్లడిల్లసాగారు. కొడుకుల క్షేమం కోరి వారిని అడవికి
You must be logged in to view the content.
Page 1 of 3
1 2 3