Category Archives: కలసి వుంటే కలదు సుఖం

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 25

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 25 కవిత అల్లుడి చొరవకి ఆశ్చర్య పడలేదు, కానీ, వెంటనే లొంగిపోతే మర్యాదా వుండదు, మజానూ వుండదన్న భావనతో
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 24

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 24 మహేష్ చెల్లెలిని మరింత సేపు వేగ బెట్టటం న్యాయం కాదని అనిపిస్తూ వుండగా, పుస్తకం లాగా విప్పార్చి వున్న అరటి
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 23

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 23 తల్లి మదన రసాలతో తడిసిన మొడ్డ, చెల్లెలి పప్పలో తాపడం అయ్యాక, మొలను ఆమెలోకి నొక్కుతున్న మహేష్
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 22

telugu sex stores xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 22 తల్లి కుచ్చిళ్ళను లాగిన చెయ్యి కాస్త ముందుకు చాపి, హేమ అన్న పంచ ముడిని కూడా లాగేసింది...
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 21

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 21 "మహీ ఆ టేబుల్ మీద రెండు పొట్లాలు ఉంటాయి తీసుకురా"ఆమె చెప్పినట్లే తెస్తూ, రెండింటినీ విప్పాడు..ఆశ్చర్యంగా...
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 20

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 20 "నువ్వేమి అన్నావు....?" చూపుడు వేలికి తోడుగా, మధ్య వేలిను లోపలికి తోస్తూ, మధ్య మధ్యలో పురి త్రిప్పుతూ,
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 19

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 19 గోడ గడియారం రాత్రి 8.30 చూపిస్తోంది..మహేష్ తల్లి మాట ప్రకారం, గది లోకి వెళ్ళాడు.....గది
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 18

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 18 సరిగ్గా ఈ సంఘటన జరిగిన గంట తర్వాత.....దేవిక కొడుకు గదిలోకి వెళ్ళింది.స్నానం చేసి తయారవుతున్న కొడుకును
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 17

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 17 తానేమి తక్కువ తిననట్టు, మహేష్ తల్లి భుజాలను పట్టి, ఆమెను తన వడిలోకి వెల్లకితల లాగి, ఆమె మీద కు వంగి
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 16

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 16 మహేష్ తల్లి చెప్పినట్లే ఆఫీస్ కి ఐదు రోజులు లీవ్ inform చేసే సరికి, వాళ్ళు ‘కొంచం అర్జెంటు పని వుంది
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 15

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 15 తల్లి వీపు చుట్టూ చేతిని బిగించి, నోరంతా తెరిచి, ఆమె నోటిలోకి చొప్పించిన చన్నుని కుడుస్తూ, కళ్ళెత్తి ఆమె కళ్ళలోకి
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 14

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 14 "అమ్మా.....పెట్టనా....??" మడ్డను చేత్తో పట్టుకుని, పూ పెదాలకు తగిలించాడు. "మ్మ్ మ్మ్..స్ స్ స్ స్...."
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 13

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 13 "ప్లీజ్ మహీ, ఇక విప్పు ....చెయ్యి లాగేస్తోంది, ఒళ్ళు పిచ్చెక్కిపోతోందిరా..మ్మ్.." ”విప్పుతాగానీ, ఒక కండిషన్...."అతడు కూడా
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 11

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 11 మెల్లగా వెళ్లి మంచం పట్టె మీద కూర్చున్నాడు..తల్లి, అతడి తడమాట్టుకి నవ్వుతూ, వొ చేతిని అతడి
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 10

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 10 కేశవ ఒక క్షణం నడుం వూపడం ఆపి, తల్లిని చేతులను తన మెడ చుట్టు వేసి గట్టిగా పట్టుకోమని సైగ చేసి,
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 9

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 9 “అంతే నంటావా?” విజయమ్మ సన్నగా అడిగింది...తల్లి గొంతు లోని మార్పును గుర్తించాడు కేశవ....
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 8

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 8 పూకు నాకడంలో మగాడికి కల్గే ఆనందానికి రెండితలు హాయి, కమ్మదనం, స్త్రీ కి కల్గుతుంది...
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 7

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 7 కొడుకు ఈరోజు తన పూకు నాకి నాకి, ఆ పైన దెంగి..దెంగి పూకు పాకం పెడతాడనే సంగతి తెలిసుంటే పూకు
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 6

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 6 “అమ్మా మన మధ్యలో ఈ బట్టలు అవసరమా ?తీసేద్దాం..” అంటు తన బనీను లుంగీ ఊడ పెరికి అవతల విసిరాడు...
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 5

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 5 “కన్నకొడుకు సిగ్గు లేకుండా అలా పచ్చిగా మురిపెంగా అడిగేతే ఏ తల్లి మాత్రం కాదంటుందిరా. నా కొడకా
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 3

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 3 ఇంతలో విజయమ్మ వంకాయను బయటికి తీసి, దాని చుట్టూ అంటుకుని వున్నతన పూకు రసాన్ని అర మోడ్పు
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 2

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 2 ఆమె అలా అన్నది ఎంత వరకూ నడిచిందో దేవిక కి తెలియలేదు.. కారణం ఆమె 7 నెలల గర్భవతిగా
You must be logged in to view the content.

కలసి వుంటే కలదు సుఖం 1

telugu sex stories xossipi కలసి వుంటే కలదు సుఖం 1 దేవిక వయస్సు 45.. మనిషి కొంచం పొట్టి..కుదిమట్టమైన లావు..అందమైన కళ గల ముఖం.. చూడాలనిపించే యెత్తు పల్లాలతో
You must be logged in to view the content.