Category Archives: idhuguru mithrulu

ఐదుగురు మిత్రులు 38

ఇద్దరికీ వొళ్ళు గాల్లో తేలిపోతున్నట్టుంది. ఆ సాయంత్రం దాకా అలానే పడుకున్నాం. కాస్త వొళ్ళు నొప్పులు తగ్గాయి. ఇద్దరం లేచి హాల్లో అలానే నగ్నం గా సోఫా లో కూర్చునీ సినిమా చూస్తున్నాం. బయటకు వెళ్ళడానికి 
You must be logged in to view the content.

ఐదుగురు మిత్రులు 34

తనని ముఖం చుట్టూ చేతులు వేసి తనని ముద్దు పెట్టుకోవాలా వద్దా అనే సందిగ్ధావస్త లో పడ్డాను... ముద్దు పెట్టుకున్న వద్దనే స్థితి లో అనూ లేదు.. కానీ...
You must be logged in to view the content.

ఐదుగురు మిత్రులు 29

ఐదుగురు మిత్రులు 29 అలా అనూ తో ప్రయాణం నాలో వేడి ని మరింత రాజేసింది. అదే అలోచనలతో నా రాడ్ పూర్తి గా లేచి గట్టిబడిపోయింది. అసలే నైట్ ఫ్యాంట్ లో వున్నా...
You must be logged in to view the content.

ఐదుగురు మిత్రులు 26

ఐదుగురు మిత్రులు 26 ముగ్గురం అలా నీరసం గా వచ్చి మంచం మీద పడి పడుకుండిపోయాం.. ఇద్దరు నా మీద కాళ్ళు చేతులు వేసి పడుకున్నారు. ఒక గంట తరువాత మెలకువ వచ్చి అమ్మో ఇంటికి లేట్
You must be logged in to view the content.

ఐదుగురు మిత్రులు 24

ఐదుగురు మిత్రులు 24 ఇద్దరినీ అలా నగ్నం గా చూస్తుంటే నాకు కోరికలు బుసలు కొట్టేస్తున్నాయ్. వీళ్ళని భయపెట్టకుండా సెక్స్ అంటే చక్కగా అర్ధం ఐయ్యేలా చెప్పాలి అనుకున్నాను. నా సుఖం ఒక్కటే కాదు వాళ్ళ శరీరం లో
You must be logged in to view the content.

ఐదుగురు మిత్రులు 23

ఐదుగురు మిత్రులు 23 తన పంతం చూసి నాకు ముచ్చటేస్తుంది. ఇప్పుడు కావ్య నా ముందు టాప్ లెస్ గా ఒక లేత రతీ దేవి లా నిలుచుంది. నాకు తెలిసిన ఫిగర్ ఐతే ఈ పాటికి ఆ బాయల మీద విధ్వంసకర రీతి లో దాడి జరిగేది
You must be logged in to view the content.

ఐదుగురు మిత్రులు 22

ఐదుగురు మిత్రులు 22 అలా తన లో కార్చేసి మీద పడి పడుకుండి పోయాను. తనూ కదల్లేని స్థితి లో వుండి పోయింది. నేను చేసిన సర్కస్ కి తన వొళ్ళంతా పచ్చి పుండై పోయింది. కొంచెం కొంచెం నాకు బుర్ర సరిగ్గా పని చెయ్యడం మొదలెట్టింది.
You must be logged in to view the content.

ఐదుగురు మిత్రులు 21

ఐదుగురు మిత్రులు 21 నాకు ఎక్కడా తగ్గేలా కనపడట్లేదు. తన నోట్లోకి పూర్తి లోతుల్లోకి దింపి కొట్టాను రెండు షాట్స్. అంతే నన్ను ఒక్క ఉదుటున వెనక్కి తోసేసింది. నేను మంచం మీద వెనక్కి పడగానే లేచి మంచం పక్కన నుంచుంది.
You must be logged in to view the content.

ఐదుగురు మిత్రులు 19

ఐదుగురు మిత్రులు 19 అలా తనని మంచం దగ్గరకు తీసుకెళ్ళి నిలబెట్టాను. నేను తరువాత ఏమి చేస్తానో అన్న ఆత్రుత తన కళ్ళలో స్పష్టం గా కనిపిస్తుంది. 
You must be logged in to view the content.

ఐదుగురు మిత్రులు 18

ఐదుగురు మిత్రులు 18 ఇండియా వెళ్ళి ఎవరి జీవితాల్లో వాళ్ళం బిజీ ఐపొయాం. 2 నెలలు గడిచింది. పక్కనే అనూ వుంది, స్కంద వుంది. ఇద్దరినీ కెలకలేను.  స్కంద ఫ్యామిలీ లైఫ్ సెట్ చెస్తా అని మాటిచ్చాను కాబట్టి కెలకలేను.
You must be logged in to view the content.

ఐదుగురు మిత్రులు 17

ఐదుగురు మిత్రులు 17 అలా తన మీద కార్చేసి పక్కన పడుకున్నాను. తనకి ఇంకా కారకపోవడం తో లేచి నా ముఖం మీద కూర్చుని తన పువ్వు నా ముఖానికేసి రుద్దుతూ వుంది.. నేను కాస్త సపోర్టు గా మధ్య మధ్యలో నా నాలుక తో రాపాడిస్తున్నాను.
You must be logged in to view the content.

ఐదుగురు మిత్రులు 16

అలా ఒక గ్లాసు వైన్ మొత్తం తన పూకు ని పలకరిస్తూ తాగేసాను. అప్పతికే తన ప్యాంటీ మొత్తం వైను టో తడిచి ముద్దైపోయింది. తనని మళ్ళీ మంచం మీద పడుకో పెట్టి, కాళ్ళు విడతీసాను.
You must be logged in to view the content.

ఐదుగురు మిత్రులు 15

ఐదుగురు మిత్రులు 15 ఇద్దరి తో ఒకేసారి సరసాలు.. వాళ్ళకెలా వుందో తెలీదు కానీ నాకు మాత్రం స్వర్గలోక విహారం చేసి నీరసం వచ్చినట్టుంది. ఎవ్వరి వంటి మీద బట్టలు లేవు. ఉదయం ముగ్గురం ఒకే సారి లేస్తే ఎలా అనే సృహ ఎవ్వరికీ లేదు.
You must be logged in to view the content.

ఐదుగురు మిత్రులు 14

ఇద్దరి మధ్యలో పడుకుని వున్నాను కాని ఎం చెయ్యలో అర్ధం కావట్లేదు. ఒక పక్క స్కంద తెగ ఎడ్వాన్స్ ఐపోతుంది. పక్కనే సుమ వుంది. నాకు రగిలిపోతుంది లోపల. సుమ ఎలాగూ పడుకుంది కాబట్టి కాస్త మెల్లగా స్కంద తోనే కానిచ్చేద్దాం అని మనసు చెప్తుంది
You must be logged in to view the content.
Page 1 of 2
1 2