Category Archives: దేవుడు చేసిన మనుషులు

దేవుడు చేసిన మనుషులు 29

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 29 ఆ కదలికలకి అతడి మొడ్డ ఆమె నోటిలోంచి బయటకి జారిపోగా ఆమె వో పక్క అతడి పాట్లకి sadistic గా నవ్వుకుంటూ
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 28

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 28 మనోహర్ బిత్తరపోతూ ఆమెను అయోమయంగా చూసాడు..లలిత అసహనం తో చికాకు పడుతూ అతడిని చూస్తూ
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 27

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 27 మనూ నిద్రలేచే సరికి లేట్ అయ్యింది.. ఇంట్లో మరెవ్వరూ లేకపోవటంతో రమ ఇంటిపని వంటపని చూసుకోవలసి వచ్చి, పనిమనిషిని
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 26

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 26 మనూ మరింత ఆవేశంగా హుషారుగా చీకాడు..మొదట్లో ఆమె యెడమ రొమ్ము, తర్వాత కుడిది, మార్చి మార్చి చీకుతూ
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 25

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 25 అప్పటికి రెండు మూడేళ్ళ వయస్సు మాత్రమే వున్న మనోహర్ కి, తండ్రి మేనత్త మధ్య జరిగే వ్యవహారాలు తెలియక
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 24

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 24 కుడి కాలు పాదాన్ని తమ్ముడి భుజం మీదేస్తూ, కైపు గా కసి గా చూస్తూ, తనని నెమ్మది గా వెనక్కి బాతు రూము
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 23

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 23 అక్క ఆడతనాలతో తీరుబడిగా ఆడుకోవాలని మనస్సు పుడుతూంటే తనని మెల్లగా భుజం తడుతూ లేచి
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 22

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 22 మనకెదురుగా, ఏ ఆడదైనా, అమ్మ, చెల్లి, అక్క, వదిన, ఎవ్వరైనా కానీ, అలా పంగ విశాలం గా జాపి పడు కుంటే,
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 21

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 21 అతడి మనస్సు నిండా, సమాధానాలు లేవనిపించే ప్రశ్నలు ముసిరి పోయాయి.. తను అక్క తల్లిదనాల పరిపూర్ణతలు
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 20

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 20 ఆమె రెండు నిముషాల తర్వాత బాత్రూం నుంచి తిరిగొచ్చి టేబుల్ మీద తాను అంతకు ముందే ఉంచిన ఫ్లాస్క్ లోంచి
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 19

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 19 తానే స్థితిలో వుందో వొక్క సారి చూసుకోనేసరికి ఆమెకు కోపం రెట్టింపు కావటం తో పాటు, మొగుడి మీద అసహ్యం తన్నుకొచ్చింది..
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 18

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 18 మనోహర్ కి గతోపాఖ్యానం పూర్తిగా తెలియక పోయినా, మనందరి కోసం, ఆ గతాన్ని తోడి తెలుసుకోవటం మంచిది...
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 17

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 17 “థాంక్స్ పెద్దమ్మా..నా మొడ్డ నిజంగా అంత బాగుందా..?పెద్దదా..?అయినా నువ్వు నా సైజులు కొలిచావు
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 16

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 16 డా.కుసుమ వొంటిలో కామం పురుగు తొలవటం మొదలౌతూంటే..ఆమె ఆ మిగిలిన రోజంతా చాలా కష్ట పడింది
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 15

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 15 ఆమె వయసు(43), ఎత్తు, బరువు రికార్డ్ చేసింది చూస్తూ ‘లేట్ pregnancy..మ్మ్..’అనుకుంది..
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 14

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 14 అమ్మ నా దీర్ఘాలోచనలను పసిగడుతూ చిన్నగా నవ్వింది..“నువ్వు మరీ అంత టెన్షన్ పడాల్సిన పనేమీ
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 13

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 13 మనూ నా పూకుతో తన చెయ్యాట మొదలు పెట్టాడు.. వాడి అరచెయ్యి నా నగ్న పువ్వుని ఆవరించి రుద్దుతూంటే నా
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 12

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 12 “దాన్ని వివరంగా నేను చెప్పటం కంటే నువ్వే చదవటం బెటర్ అనుకుంటా..వొక కాపీ నేను డెస్క్ టాప్ లో వుంచాను
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 11

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 11 ప్రేమగా, నా తల జుత్తు లోకి తన చేతి వేళ్ళు పోనిచ్చి నిమురుతూ , నన్ను తన రొమ్ములమీదికి లాక్కుంది అమ్మ...
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 10

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 10 గదంతా పరిమళాలు వెదచల్లే సెంట్ స్ప్రే చెయ్యబడి ఉంది…పక్కపై ఒత్తుగా బంతి, గులాబి పూల రేకులు చల్లబడి ఉన్నాయి...
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 9

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 9 శరత్ కి (ఇక్కడి నుంచి తను వైద్యకీయ వృత్తి ధర్మాలు తిరిగి నడిపే వరకూ, జరిగేదంతా, వ్యక్తి పరమైన కధ కాబట్టి
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 8

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 8 నా స్థనాలు పులకరిస్తూంటే..వాడితో కుడిపించుకోవాలన్న తపన నాలో తన్నుకొస్తూంటే “తప్పేమీ లేదురా .. చెల్లెలి
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 7

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 7 ఏపైన చిలగడ దుంపలా బలిసివున్న దాన్ని నిలువెల్లా తడిమాను.. ఉబికి వున్న మొడ్డ పండుని
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 6

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 6 చదవటం పూర్తి చేసిన నిషా, manuscript ని, డా.శరత్ కుమారికి తిరిగి ఇస్తూంటే, ఆమె తన వంక quizzing గా
You must be logged in to view the content.

దేవుడు చేసిన మనుషులు 5

telugu sex stories xossipi దేవుడు చేసిన మనుషులు 5 నిషా కి యుక్త వయసు వచ్చాక తల్లి పూకు దిమ్మని అంత దగ్గరగా చూడడం అదే మొదటి సారి...
You must be logged in to view the content.
Page 1 of 2
1 2