Category Archives: అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 69

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 69 “వుమ్..నాకరా నాకు..అలాగే నాకు హబ్బా..అమ్మా..ఎంత హాయిగా సమ్మగా ఉందిరా.. నీవలా నాకు తూంటే..వుమ్..హో..గొల్లి మీద
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 68

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 68 పట్టలేని మోహం తో తన వేలుని పూకు కిందికి జరిపి ఒక అంగుళం మేర కూతురి లోపలికి తోసాడు.....
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 67

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 67 బెడ్రూం లో తన నైట్ గౌన్ లో ‘ఇప్పుడే వస్తా’ అంటూ తనని ముందు గా గదిలోకి పంపిన కూతురు రాక కోసం, ఆమె పూకు కోసం,
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 66

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 66 పాలతో నిండి, తాటి పళ్లంత సైజులో, చన్ను మూతి భారంగా కొంచం క్రిందికి వాలుతూ, ఆమె అర్ధం విప్పిన టాప్ లోంచి
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 65

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 65  ‘అబ్బా ఈమె మహా ముదురు.. ఇలాంటి నెగెటివ్ ఆటిట్యూడ్ లేకుండా చేరివుంటే.. నిజంగానే స్వర్గ సుఖాలు దొరికి వుండేవి..’అని
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 64

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 64 తప్పనప్పుడు ఆ పనిని అప్పు లాగా అయినా ముగించేయాలి...’అని భారంగా నిట్టూరుస్తూ అనుకుంటూ, రంజని
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 63

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 63 ఆ నిద్రలో ఆమెకు తన మనస్సులో ప్రోగుబడి వున్న శివా తోడి చిత్రాతి చిత్ర శృంగార సన్నివేశాలు ప్రత్యక్షం అవుతాయి....
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 62

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 62 ఎయిర్పోర్ట్ కి సకాలంలో వెళ్ళి కావ్యాను రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఆమె తండ్రి రాని కారణాన్ని వివరిస్తూ తన ఫ్లాట్ కి తోడ్కొని వచ్చింది.
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 61

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 61 అలా కొద్ది సేపు జరిగాక రంజని శివా తాము అప్పటి వరకూ మునిగి తేలిన సుఖాల వెల్లువలలోంచి మెల్లగా బయట పడ్డారు...
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 60

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 60 శివ తన బాహుమూలల ని వాటిలోని జుత్తుని యెంతగా ఇష్టపడతాడో ఆమెకు తెలియనిది కాదు....
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 59

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 59 శివా ఆవేశంగా తన నోటిని ఆమె నోటికేసి చాచుతూ.... “అమ్మా ఆగలేనే....నన్ను love చెయ్యవే..”అని అం టూంటే, రంజని
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 58

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 58 శివా అమ్మ పూకు దొరకగానే తన రెండుచేతులూ ఆమె లావాటి ఏపైన తొడలను అదిమి విప్పార్చే పని లో వూపయోగిస్తూ
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 57

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 57 ఆమె బాత్రూమ్ కేసి కదులుతూ తన పక్క నుంచి సాగే సమయంలో, మంచం మీద నుంచి దిగబోతున్న శివా, నున్నగా
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 56

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 56 శివ కి తన పైశాచిక ప్రవర్తన క్రమేణా అర్ధమవుతూంటే, అతడికి తాను దేవతా మూర్తిగా భావిస్తున్న అమ్మ పట్ల
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 55

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 55 శివ ప్రసాద్ ఆలోచనా తీరులు అప్పటికే సహజమైన కుర్ర దారులు పట్టటం మొదలైంది....
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 54

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 54 శివా చేతలుడిగి అలా మౌనంగా శిలలా నిలబడి వుండటం ఆమె సహించలేక పోతోంది...
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 53

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 53 రంజని కాళ్ళు ఈడ్చుకుంటూ, సందిగ్ధత నిరాశ నిండిన ముఖంతో, మాలిక్ కేబిన్ నుంచి బయటకి వచ్చింది..
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 52

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 52 చివరికి లంచ్ టైమ్ కి కొంచం ముందుగా ప్యూన్ రాజు వచ్చి ‘మిమ్మల్ని manager గారు పిలుస్తున్నారు’అని చెప్పగానే రంజని
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 51

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 51 “శివా..ఇంత సేపు  ఏం చేస్తున్నావురా బాత్రూంలో....అమ్మ పక్కలోకి రాకూడదూ ..”అని రంజని తనని పిలవటం క్లియర్ గా
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 50

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 50 కమోడు చేరిన రంజని తను కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించే ముందు యెందుకో తన వెనుక ఎవ్వరో కదులుతు న్నట్లు తోచగా
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 49

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 49 రంజని అతడికి సంపూర్ణ సుఖాలను అందించాలని నిర్ణయించు కొంటూ మెల్లగా అతడి ముఖాన్ని తన రొమ్ముల్లోంచి
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 48

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 48  శివా కి నిలపటం ఇష్టంగా ఉండక పోయినా అమ్మని ఇబ్బంది పెట్ట కూడదని, తన ఆబను చంపుకుంటూ, ఆమె
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 47

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 47 శివా ఆమెకేసి వొత్తిగిల్లి పడుకుంటూ, ఆమెలోకి జరుగుతూ, తన యెడమ చెయ్యి ఆమె బలువు స్థనాల కుదు రుల క్రిందుగా
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 46

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 46 అప్పుడు సమయం ఉదయం 7 గంటలు..రాత్రంతా వానలో తడిసిన హైదరాబాద్ నగరం, మేఘావృతమై న ఆకాశం
You must be logged in to view the content.

అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 45

telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 45 రంజనికి కొద్ది సేపటి తర్వాత యెచ్చర అవుతూ, నిద్ర మత్తుని వదిలించుకుంటూ చుట్టూ చూసింది..
You must be logged in to view the content.
Page 1 of 3
1 2 3