అమ్మతనం 166

By | March 29, 2024
telugu sex stories xossipi అమ్మతనం 166 " అంతలో ఆకలివేసినట్లు బుజ్జితల్లి కూడా అందమైన బుజ్జికళ్ళు తెరిచి ముద్దుగా ఏడవడం మొదలెట్టడంతో ....... , వంట ఆయాను పాలు తెమ్మను కేకవేశాను . వెంటనే పాలు వేడిచేసి డబ్బాలో తీసుకువచ్చి అమ్మగారూ అంటూ తలుపు తట్టింది . లాక్ చేయలేదు రమ్మని పిలిచాను - అంతే పళ్ళు లేకపోయినా నా ముచ్చికను అదే అదే తన ముచ్చికను కొరికేసాడు బుజ్జికన్నయ్య ...... స్స్స్ అంటూ తియ్యనైనకోపంతో చూస్తే బుజ్జికోపంతో చూస్తున్నాడు - వెంటనే అర్థం కాలేదు ...... ok ok మీ అమ్మకు దిష్టి తగులుతుందా ...... ? , వెంటనే ఆయాను అక్కడే ఆగిపొమ్మని చెప్పి కొంగుతో మీఇద్ద ...... బుజ్జాయిలిద్దరినీ చుట్టేసింది - భూమిపైకి రాగానే ఈ అమ్మ గురించే ఆలోచించడం మొదలెట్టేసారన్నమాట లవ్ యు లవ్ యు లవ్ యు సో సో సో మచ్ అంటూ ప్రాణంలా గుండెలపైకి తీసుకుంది . బుజ్జాయిలకు సంతోషం కలిగినట్లు సున్నితంగా

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *