భారత గృహిణి 19

By | December 24, 2019
telugu sex stories xossipi భారత గృహిణి 19 మరుసటి రోజు సంజన తొందరగా రెడీ అయింది... ఒక మంచి చీరను సాంప్రదాయ బద్దంగా కట్టుకుంది.. ఆఫీస్ కి ఇన్ టైమ్ లో చేరుకుంది... బాస్ వచ్చేలోపు అన్నీ సిద్దంగా ఉంచాలనుకుంది... తన క్యాబిన్ కి వెళ్లి హ్యాండ్ బ్యాగ్ అక్కడుంచేసి బాస్ రూం తలుపు తెరిచింది... " ఎవరదీ...." అనే మాట విని సంజన ఆశ్చర్యపోయింది... ఆ సమయంలో బాస్ అక్కడుండడం ఆమె ఊహించలేదు... " సంజనా... క్లోజ్ ద డోర్ అండ్ గెట్ ఔట్ ఫ్రమ్ హియర్..." అన్నాడు ఆనంద్.. అతను గొంతు పెంచకపోయినా అందులో కఠినత్వం ధ్వనిస్తుంది... సంజన అతన్ని, అతని చుట్టూ గమనించింది... ఆనంద్ సిట్టింగ్ ఏరియా సోఫా లో కూర్చుని ఉన్నాడు.. అతని ముందు టీ పాయ్ మీద మందు బాటిల్ దాదాపు ఖాళీ అయివుంది... రూమ్ నిండా పేపర్లు చిందరవందరగా పడి ఉన్నాయి... షర్ట్ టక్ తీసేసి ఉంది.. టై కూడా సగం లాగి ఉంది... సోఫా మీద తల వెనక్కి వాల్చి కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నాడు... " Sir... అదీ..." అంటూ ఏదో చెప్పాలని చూసింది సంజన... " సంజనా... వెళ్ళిపోమని చెప్పానా... " అన్నాడు ఆనంద్.. "కానీ సర్... ఈ రోజు మనం ప్రాజెక్ట్ కు లాండ్ ఫైనల్ చెయ్యాలి... ఆలస్యం అయితే..." సంజన పూర్తి చేయక ముందే... "సంజనా.. ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటికే సంక నాకి పోయింది... దాని గురించి మాట్లాడి నా టైమ్ ఇంకా వేస్ట్ చేయకు ... గెట్ లాస్ట్ ఫ్రొం హియర్ రైట్ నౌ...." అన్నాడు ఆనంద్... సంజన వెంటనే అక్కణ్ణుంచి తన రూం లోకి వచ్చేసింది... మరో అరగంట తర్వాత మళ్లీ వెళ్ళింది... మళ్లీ అవే మాటలు... అదే తిరస్కారం.. సంజన కి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు... మిగతా మూడు departments హెడ్స్ కి కాల్ చేసి మాట్లాడింది... ప్రాజెక్ట్ కు సంబంధించి లాండ్ సెటిల్ కాలేదని తెలిసింది... ఆనంద్ రాత్రి ఇంటికి వెళ్లకుండా అక్కడే ఉండి బిడ్ కి సంబంధించిన work చేస్తూ ఉండి పోయాడట... కానీ మార్నింగ్ అతని అసిస్టెంట్స్ ప్రాజెక్ట్ కోసం సరైన స్థలాన్ని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *