భర్త నైట్ డ్యూటీ భార్య ఇంట్లో 347

By | September 22, 2023
telugu sex stories xossipi భర్త నైట్ డ్యూటీ భార్య ఇంట్లో 347 అబ్బా లంజ. ఎంత బాగుందే నువ్వు బూతులు మాట్లాడుతూ ఉంటే. భూతలేమి కాదు బావ. దాని పేరు అదేకదా. నేను అదే పలుకుతున్నాను. ఏదైతేనేం స్వరూ. తెలుగులో ఆడదాని అవయవాలను పలికినంతలా వేరే భాషలో పలికితే మజా రాదు కదా. ఏమో బావ. నాకు తెలుగులోనే తెలుసు దాన్ని గుద్ద అంటారని. నేను చెప్తాను కదా. గుద్దను ఇంగ్లీష్లో "యాస్" అంటారు. అదే హిందీలో "గాండ్" అంటారు. ఇప్పుడు నువ్వే చెప్పు ఎందులో బాగుంది. నిజమే బావ. తెలుగులో ఉన్నంత కసిగా వేరే భాషలో లేదు. అవును స్వరూ అందుకే దెంగేటప్పుడు తెలుగులో బూతులు మాట్లాడితే మజా వస్తుంది. సరే బావ. ఇప్పుడు చిన్నగా దెంగు. దెంగుతూ ఉండు. నేను సుఖపడుతూ బూతులు మాట్లాడుతూ దెంగించుకుంటాను. ఉదయం సరిగ్గా ఫీల్ అవ్వలేదు. ఆ ఫీల్ ఇప్పుడు నాకు కావలి. నీకేకాదు స్వరూ నాకు ఆ ఫీల్ కావలి. నీ గుద్దలో

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *