భార్య సహకారం తో 6

By | November 20, 2023
telugu sex stories xossipi భార్య సహకారం తో 6అమ్మ: అంతకు మించి అంటే ఎలా కన్నా నేను: అమ్మ నీతో సెక్స్ చేస్తుంటే ఆ సుఖమే వేరు , ఆ సుకం న పెళ్ళాం పక్కలో ఉన్న రాదు అమ్మ: అమ్మ పూకు దెంగితే వచేసుకం పెళ్ళాం దగ్గర ఎలా వస్తది ర, మనం ఇంటికి వెళ్లక పెళ్ళాం మోజులో నన్ను మర్చి పోవు కదా నేను : ఆలా ఎలా మర్చి పోత అమ్మ నేను పుట్టినా న జన్మస్థలాని నాకీ అదృష్టం ఇచ్చావ్ అమ్మ: నీ పెళ్ళాం పాకలో ఉంటే బాగా బూతులు మాట్లాడుతూ దెంగుతావ్ మరి నాతో ఆలా మాట్లాడవెందుకు నేను : అమ్మ ఆలా మాట్లాడితే నీకు నచ్చుతుందో లేదో అని అమ్మ : కసిగా మాట్లాడుతూ దెంగించుకుంటే చాల బాగుంటుంది చిన్న నేను : కానీ అమ్మ నేను నిన్ను ఆలా అనటం అమ్మ: అమ్మ పూకు దెంగటానికి

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *